eBVD

Heras har, för att kunna bistå yrkesverksamma projektörer, arkitekter och rådgivande konsulter med fler, dygnets alla timmar, byggvarudeklarerat våra produkter digitalt.

Dessa byggvarudeklarationer i form av eBVD, ligger alltid uppdaterade på Byggindustriernas databas och i enlighet med byggbranschens överenskommelse om hur miljö- och hälsoinformation skall dokumenteras och delas för byggvaror. Digital miljöinformation gör det effektivt att tillhandahålla och använda miljöinformation för byggmaterial.

Innehållet i eBVD1.0 är överenskommet och förankrat hos hela byggbranschen: materialtillverkare, entreprenörer, fastighetsförvaltare och alla som behöver byggmaterialfakta.

Länken nedan tar dig till databasen för eBVD och där kan du söka på Heras produkter och ladda ner våra digitala byggvarudeklarationer.