Områdesskydd är en fråga om kvalitet - inte om pris

Trots utmaningarna med det ekonomiska världsläget upplever inte Heras i Askersund att antalet projekt minskar, snarare tvärtom. Försäljningskontoret i Askersund växlar upp 2023, och lämnar ett starkt föregående år bakom sig. En övervägande del av projekten innefattar dessutom stora aktörer, privata som offentliga, där ett flertal avser säkerhetsobjekt.
– Vi har sett en ökad efterfrågan på områdesskydd vid flygplatser, vattenverk och andra säkerhetsobjekt. I sådana lägen värdesätter beställaren kvalitet, kompetens och erfarenhet, säger Andreas Gylling, installationschef på Heras i Askersund.

På Heras försäljningskontor i Askersund arbetar en personalstyrka med gedigen erfarenhet inom områdesskydd och stängsel, vilket enligt Andreas är teamets främsta styrka.

– Det som gör att vi sticker ut från andra aktörer inom områdesskydd är den höga nivå av kvalitet som vi levererar. Vi kanske inte är billigast på marknaden, men vi utför alltid det vi lovar och finns med från offert till slutförande. Det är inte ovanligt att kunder ber om rådgivning, och då finns vi där.
– I och med att hela teamet har så pass lång erfarenhet inom stängselbranschen har vi en bred kunskapsbas och vet vad vi gör, vilket man som beställare givetvis värdesätter. Framför allt när det kommer till säkerhetsobjekt som fängelseanstalter eller flygplatser, berättar Andreas Gylling.

– Det som gör att vi sticker ut från andra aktörer inom områdesskydd är den höga nivå av kvalitet som vi levererar. Vi kanske inte är billigast på marknaden, men vi utför alltid det vi lovar och finns med från offert till slutförande. Det är inte ovanligt att kunder ber om rådgivning, och då finns vi där.
– I och med att hela teamet har så pass lång erfarenhet inom stängselbranschen har vi en bred kunskapsbas och vet vad vi gör, vilket man som beställare givetvis värdesätter. Framför allt när det kommer till säkerhetsobjekt som fängelseanstalter eller flygplatser, berättar Andreas Gylling.

 

Försäljningskontoret är beläget i Askersund, men såväl montörer som säljare verkar i ett betydligt bredare område. Tack vare ett nära samarbete och en väletablerad kontakt med underentreprenörer arbetar de parallellt med olika projekt i regionen.

Trots det ekonomiska världsläget upplever inte Heras i Askersund att antalet projekt minskar, snarare tvärtom. En bakomliggande anledning tror Andreas kan vara att Försvarsmakten och andra ägare till annan samhällskritisk infrastruktur uppgett att de kommer investera i områdesskydd.

– Vi tror helt klart att vi kommer se en fortsatt ökad efterfrågan på våra produkter i anslutning till säkerhetsobjekt, men även att kommuner och andra större privata aktörer kommer att göra stora investeringar inom områdesskydd. Vi avslutade nyligen flera projekt för Örebro kommun som involverade säkerhetsobjekt, och har ett flertal ytterligare säkerhetsrelaterade projekt vid flygplatser och anstalter runt om i regionen. Vilket tydligt vittnar om en ökad efterfrågan på områdesskydd vid samhällskänslig infrastruktur, avslutar Andreas Gylling.

Kontakta vårt team
i Askersund!