Bättre områdesskydd

- sparar solcellsparker enorma kostnader

Kopparstölder i solcellsparker

Hundratals mil av stulen koppartråd. Det är verkligheten för många solpanelsparker som i allt större utsträckning utsätts för stöld. För att förebygga detta är områdesskydd en absolut nödvändighet.

Stora skador
Solkraftsparker är ett utmärkt sätt att producera förnybar energi. På grund av alla fördelar som följer med förnybar energi och miljövänliga alternativ till våra energibehov, investeras det i allt fler solpanelsparker. Men då kopparpriset just nu ligger på en hög nivå har dessa parker blivit ett allt mer attraktivt mål för stölder. Kostnaderna för dessa kopparstölder är stora och det beror inte enbart på de avskurna och stulna koppartrådarna utan även att panelerna är ur funktion och därmed inte kan producera någon energi.

Bättre säkerhet är en absolut nödvändighet
Kravet på förbättrad säkerhet på solcellsparker har ökat, till exempel från banker och försäkringsbolag. Medan bankerna ser investeringar i solpanelsparker som en stor risk, ställer försäkringsbolagen allt hårdare krav på säkerheten. Det är därför oerhört viktigt för solcellsparker att följa försäkringsbolagens säkerhetskrav, som till exempel ett stängsels minimihöjd och rekommendationer att komplettera med ett detektionslarm. Om detta inte efterlevs riskerar de att behöva betala en skyhög självrisk eller att ersättningen helt uteblir.

Behovsanpassat områdesskydd
Utifrån Heras säkerhetsmodell hjälper vi solcellsparker att sätta upp ett behovsanpassat säkerhetssystem. Vi börjar med att fastställa säkerhetsbehovet, varefter vi kartlägger de mest relevanta riskerna. Vi jämför sedan dessa scenarier med de fem olika delarna av vår säkerhetsmodell: avgränsa, avskräcka, detektera, fördröja och förhindra obehörigt tillträde. Därifrån tittar vi på vilka element som bäst matchar och förhindrar dessa scenarier.

Ska stölder avskräckas och fördröjas? Eller bör de också snabbt upptäckas? I så fall passar stängseldetektering och tillträdeskontroll bra som integrerade säkerhetslösningar. Stängseldetektering erbjuder en praktisk och effektiv lösning för tidig upptäckt av obehörigt tillträde och skadegörelse. Med vår molntjänst Connect som erbjuds med våra serviceavtal är det dessutom möjligt att säkert hantera och fjärrövervaka alla tillträdespunkter på området. Regelbunden inspektion och underhåll av stängsel är nödvändigt för att snabbt identifiera och åtgärda eventuella skador eller brister som kan utnyttjas.

Behöver du rådgivning om vilken säkerhetslösning som passar ditt behov?

Kontakta oss per telefon på 0771- 50 60 50 eller via vår hemsida