De europeiska CE-standarderna för automatiserade grindinstallationer revideras och skärps: vad innebär detta ?

Säkerhetskraven för CE-certifiering förväntas bli skärpta från slutet av 2021. Huvudsyftet med dessa skärpta krav är att öka säkerhetsnivåerna och att minska antalet olyckor i framtiden. Både automatiserade slag– och skjutgrindar måste uppfylla dessa nya säkerhetskrav. 

Så vad betyder CE-märket? Vilka är de kommande förändringarna? 

Automatiserade slag- eller skjutgrindinstallationer är vanligtvis stora tunga enheter med stora automatiserade rörliga delarEftersom många fordon och människor använder dessa grindar och barriärer varje dag är det absolut nödvändigt att alla installationer uppfyller de uppdaterade europeiska säkerhetskraven och har en giltigt CE-märkning. 

Produkt testad och bevisad säker 

CE står för Conformité Européenne, eller ”i enlighet med europeiska direktiv”. CE-märkning krävs enligt lag för produkter som slag- och skjutgrindar som säljs på den europeiska marknaden. CE-märket på vår produkt innebär att vi uppfyller alla de väsentliga europeiska krav på säkerhet, hälsa och miljö som ställs på vår produkt. När du som kund köper en produkt med CE-märkning kan du därför vara säker på att du köper en säker produkt. 

Bevisbördan för skadeståndsanspråk 

Ett CE-märke är en säkerhetsdeklarering. Det har därför en viktig funktion vid ett eventuellt skadeståndsanspråk.  

Skärpning av säkerhetskraven för CE-märkning 

Kraven på CE-märkning för nya automatiserade grundinstallationer blir hårdare. Detta betyder dock inte att befintliga grindar med nuvarande CE-märkning plötsligt är osäkra. Men vad innebär revideringen? De viktigaste punkterna som snart kommer att implementeras anges nedan: 

1. Människor som färdas/åker med på en eldriven skjutgrind 

Människor som åker med på en grind i rörelse är en fara och ett problem som den skärpta standarden är utformad för att stoppa. En grind måste kunna upptäcka att det finns en person på grindens rörliga del. I det här fallet måste grinden stanna eller vända i tid för att skydda människor från att skadas. Denna funktion är för närvarande implementerad, men de uppdaterade reglerna skärps ytterligare för detta. 

2. Extra fotocell för en eldriven skjutgrind 

Grindar har olika system för detektering, till exempel klämlister som är gummilister som när de trycks ihop ger en signal och inställningar kan göras för att grinden skall stoppa och / eller gå tillbaka. Utöver dessa har de flesta gindar också fotoceller, en sensor som upptäcker människor eller föremål. Den nya standarden kräver ett par extra fotoceller (utöver de som redan krävs) som gör detekteringen av människor eller föremål ännu mer exakt. 

3. Tillåtna krafter – fram och bak – på en eldriven skjutgrind 

Den nuvarande standarden specificerar redan att grinden inte får använda för mycket kraft när den stängs. Detta gäller främre framkant. För att ytterligare öka säkerheten måste samma funktion också tillämpas på portens bakre ände när den öppnas. Detta innebär att den nya standarden kräver att de tillåtna krafterna bakkant också måste vara begränsade. 

4. Säkerhetsavstånd mellan stängsel och en eldriven skjutgrind 

Eftersom de flesta grindar har ett intilliggande stängsel på båda sidor om öppningen måste utrymmet mellan grinden och staketet också beaktas. Detta för att se till att det finns ett säkerhetsavstånd mellan dessa och för att säkerställa att det inte finns någon möjlighet att en arm eller ett ben kan klämmas. 

5. Fallskydd för slaggrindar 

Eftersom slaggrindar vanligtvis har en betydande vikt är det absolut nödvändigt att dessa grindar inte kan falla ner över någon eftersom konsekvenserna av detta kan vara livshotande. Den nya standarden säger även att om ett gångjärn strejkar eller går sönder så får aldrig slaggrindsbladet välta. Därför måste en säkerhetsfunktion installeras för att säkerställa att detta aldrig händer. 

6. Extra fotocell för en eldriven slaggrind 

I likhet med den automatiska skjutgrinden måste en automatiserad slaggrind också ha en fotocell installerad för att upptäcka en person eller ett objekt när grinden öppnas utöver den fotocellen som upptäcker en person eller ett objekt när grinden stängs. 

Vad behöver du som grindägare göra nu? 

Dessa ytterligare säkerhetskrav i den nya uppdaterade standarden gäller nya grindinstallationer. 

Här nedan listas de viktigaste punkterna för dig som anläggningschef, operatör eller grindägare: 

  • Dina befintliga CE-märkta grindar är fortfarande helt säkra om du underhåller dem enligt protokoll.
  • Nya grindar med relevant CE-märkning, som köps och installeras från slutet av 2021har testats och uppfyller den nya uppdaterade standarden. 
  • Vi rekommenderar att du uppdaterar och anpassar dina nuvarande CE-märkta grindar till den nya standarden så att dina grindar uppfyller de senaste säkerhetskraven. Detta kommer att innebära att fysiska justeringar behöver göras på dina grindar, som till exempel att installera extra fotoceller eller installera en fallskyddsanordning. Det är dock inte obligatoriskt att justera dina grindar, men det är verkligen rekommenderat. 

Information och råd

Vi kommer att hålla dig informerad under de kommande månaderna via vårt nyhetsbrev. Prenumerera på nyhetsbrevet nu.

Behöver du råd och support för ert områdesskydd? Be om en kostnadsfri konsultation med en av våra experter.