Förebygga driftstopp, personskador eller material skada? Vad du själv kan göra?

Ska du säkerställa att din grind fortsätter att fungera, i gott skick, måste en expert utföra regelbundet underhåll. Men som ägare kan du själv också bidra till skötseln av din skjutgrind. På så vis kan du förlänga livslängden på grinden och förebygga problem. Våra experter ger några tips.

Som ägare till en motoriserad grind vill du att den ska fortsätta att fungera så att personer och fordon kan passera genom den på ett säkert sätt. En automatisk skjutgrind är en oberoende fungerande maskin. Som ägare av en sådan maskin är du ansvarig för en säker drift. Grinden måste alltid uppfylla alla regler och fungera på rätt sätt. Du måste också kunna visa intyg på att grinden är väl underhållen. Om du inte kan göra det riskerar du att hållas ansvarig i händelse av skada eller olycka. Försäkringsbolaget kanske då inte ersätter någonting. Och till följd av detta riskerar ditt företag förlora anseende och få avbrott i verksamheten. I värsta fall kan det till och med ses som ett ekonomiskt brott.

Tre tips för att hålla grinden säker

Det kan uppstå händelser som du helst inte vill tänka på. Med bra underhåll behöver du inte heller göra det. Genom att låta en expert kontrollera din grind med jämna mellanrum, ser du till att du uppfyller alla krav. Vi rekommenderar starkt att inte själv försöka utföra underhåll på grinden! Du kan se till att grinden fortsätter att fungera ordentligt genom att följa. Tre tips:

1. Kontrollera området runt grinden
Var uppmärksam på om området och situationen runt grinden förändras. Vid installationen anpassar din installatör säkerhetsanordningar på grinden efter befintliga på miljöfaktorer. Detta kan vara växtlighet, byggnader, stängsel och andra säkerhetsåtgärder. Till exempel, när en trädgren hindrar grindens funktion, kan installatören beskära den grenen. Om situationen runt grinden förändras uppstår risk att den inte längre är säker. Till exempel vid tilltagande växtlighet som gör att grinden inte längre stängs ordentligt. Eller om du tar bort stängsel som exponerar utsatta delar av grinden. Du kan behöva vidta åtgärder för att uppfylla säkerhetskraven.

2. Testa fotoceller och rengör regelbundet
Fotocell är en infraröd sensor som förhindrar att en automatisk grind kommer i kontakt med en person eller ett föremål. När den infraröda cellen upptäcker rörelse under stängningen, sänder sensorn en signal. Grinden stannar omedelbart vid aktivering av fotocellen. Rörelseriktningen vänder och grinden öppnas igen. Fotoceller finns på grindstolparna. Om det finns för mycket damm eller smuts på den, kan sensorn inte detektera rörelse. Detta förebygger du genom att rengöra fotocellerna regelbundet med en torr trasa. Som ett test kan du kontrollera funktionen genom att hålla handen för en fotocell under stängningen för att se om grinden vänder.

3. Håll skenan och grinden ren
En skena? Javisst, en skjutgrind styrs och rör sig över en skena. Denna skena är mycket tålig men den kan bli smutsig. Det är därför en god idé att regelbundet kontrollera skenan och ta bort eventuella stenar, kvistar och annat skräp som hamnat där. Hur gör man det på bästa sätt? Läs först bruksanvisningen för din grind. Här finns råd och tips om hur du rengör skenan ordentligt.
Gör det också till vana att årligen tvätta av grinden från smuts och alger som över tid kan orsaka skador. Använd inte en högtryckstvätt, detta kan skada grinden och motorn.

Extra tips! Försök inte utföra något underhåll själv

Är du osäker på grindens funktion eller om det är något fel med den? Försök inte att själv reparera den. Grinden är en elektrisk konstruktion med många mekaniska komponenter. Din installatör eller montör är utbildad i att underhålla din grind på ett säkert och ansvarsfullt sätt. De tar hänsyn till miljöfaktorer och har den behörighet som krävs för att utföra arbete på grinden. De säkerställer att din grind alltid fungerar på ett säkert sätt.

Vill du veta om din grind uppfyller alla regler? Begär en säkerhetskontroll av en Heras-expert: heras.se/service