Fyra tips för en effektiv hantering av godstrafik på ett logistikcenter

Tid är pengar. I ingen annan sektor gäller denna princip lika bokstavligen som inom transport och logistik. Om exempelvis godstrafik måste vänta för länge för att lossa, orsakar detta en knock-on-effekt där hela kedjan störs och försenas. Så hur garanterar du som leverantör av logistiktjänster en effektiv, kontrollerad och säker hantering av godstrafik på din logistikanläggning? Jan van Putten, Key Account Manager på Heras, ger fyra konkreta tips.

Varje vecka besöker jag olika leverantörer av logistiktjänster. Varje gång imponeras jag av det stora antalet lastbilar och skåpbilar som kommer och åker från logistikanläggningar och logistikcentraler. Det lämnas och hämtas varor i massor. Utmaningen ligger i att göra allt detta så snabbt och effektivt som möjligt. Så vad ska man ta hänsyn till när man utformar en logistikcentral? Hur hålls optimal säkerhet på en logistikcentral? Jag kommer här ge fyra ovärderliga tips.

1. Separera gods- och persontrafik

”Ett av de viktigaste tipsen är att skilja godstrafik från annan trafik omedelbart när de anländer till logistikcentralen. Genom att anvisa till, och använda en separat ingång för besökare, personal och andra parter som inte kommer för att leverera eller hämta gods, störs inte flödet av godstrafik. På detta sätt kan fler flöden av trafikoberoende tillträde, snabbt och kontrollerat ske. Man förhindrar också att obehöriga fordon kommer in på logistikcentralen. Detta är enkelt att uppnå med exempelvis skyltning. Dessutom vill man också förhindra att besökare och personal kommer in i logistikmiljön på området vilket är möjligt genom att dela in områden med stängsel.”

2. Ha kunskap om dina trafikflöden och reglera din kapacitet

”Hur mycket godstrafik kommer dagligen in på logistikcentralen? När är det som mest aktivitet? När är det lugnt? Genom att ha insikt och kännedom om detta kan man reglera kapaciteten i enlighet därmed. På så sätt vet man exakt hur många tillträdespunkter logistikcentralen kräver och om dessa borde vara öppna hela dagen eller inte. Ytterligare en fördel med denna insikt är att man kan planera mer effektivt när det kommer till personal och bemanning för lastning och lossning.”

3. Säkerställ lämplig tillträdesmetod

”Naturligtvis borde områdesskyddet aldrig störa trafikhanteringsfunktionerna. Detsamma gäller också det motsatta eftersom logistikcentralen måste förbli väl skyddad. Valet av rätt skydd för ett logistikcenter är därför mycket viktigt. Hanteras mycket godstrafik hela dagen? Då är en vikgrind en snabb och säker lösning. Har man bara några få leverantörer på en dag som passerar in och ut på anläggningen? Då kan en skjutgrind eller en bom vara ett bättre och effektivare alternativ.”

Du kan läsa mer om detta i vår blogg Bom, skjutgrind eller snabb vikgrind: vilken typ av tillträdessäkerhet passar din situation?

4. Organisera logistikcentralen optimalt

Behöver man kunna hantera tunga fordon på en anläggning är det viktigt att det finns tillräckligt med utrymme och att man tar hänsyn till frågor som svängradie för tung godstrafik. På detta sätt säkerställer du att leverantörer enkelt kan manövrera på och runt din anläggning och förhindrar på så sätt exempelvis skador på fasad eller staket som kan uppstå vid för smala tillträdespunkter. Med lämpligt utförande och landskapsarkitektur, genom att använda tydliga skyltar och stängsel, gör du det enkelt för chaufförerna och de kan göra sitt arbete snabbare.”

Balans mellan hastighet och säkerhet

Genom att ta hänsyn till ovanstående faktorer när ett logistikcenter utformas ser man till att godstrafiken hanteras så effektivt som möjligt. På lång sikt sparar detta mycket tid och därför pengar. Låt dock aldrig effektivitet gå före säkerheten på din logistikcentral. Dessa saker går hand i hand och måste prioriteras. För om du har säkerhetsproblem kommer du fortfarande att bli försenad!

Information och råd

Behöver du råd och support för ert områdesskydd? Kontakta oss på 0771-50 60 50 eller fyll i formuläret via knappen nedan.