Heras välkomnar introduktion till reviderade standarder för automatiska grindar

Heras har välkomnat introduktionen av reviderade standarder för automatiska grindar som började gälla i september som en del av en branschövergripande överenskommelse för att implementera striktare krav som ökar säkerhetsnivåerna.

Den reviderade CE-certifieringen gäller för nya automatiska vikgrindar, slaggrindar och skjutgrindar – som vanligtvis är stora, tunga saker med stora automatiska rörliga delar – som tillverkas från och med september så att de reviderade säkerhetsstandarderna gäller för dem.

Heras, som är Europas ledande totalleverantör av permanenta och mobila perimeterskyddslösningar, har bekräftat att alla produkter i deras tillträdeskontrollportfölj nu uppfyller kraven i den reviderade standarden. Detta gäller särskilt för företagets slaggrindar, vikgrindar och skjutgrindar.

Även om den reviderade CE-standarden gäller för nya produkter påverkas inte befintliga grindar som förblir kompatibla om du underhåller dem enligt protokollet.

Heras marknads- och teknikchef Ian Crosby säger att företaget välkomnar den reviderade CE-certifieringen och säger att företaget har agerat snabbt för att bekräfta Heras efterlevnad av CE-märkningen. Företaget har också arbetat för att säkerställa att det kan lugna kunderna med att de produkter som de tillverkar och installerar uppfyller alla förordningar.

”Överensstämmelse med bransch- och myndighetsstandarder är något vi har i ryggmärgen här på Heras, eftersom vi alltid sätter säkerheten främst”, sa Crosby. ”Detta sätt gör att vi kan göra det vi är bäst på: det vill säga tillverka högkvalitativa, hållbara och robusta produkter som används på platser som skolor och distributionscentraler hela vägen till platser av strategisk och nationell betydelse”.

”Dessa platser litar på att Heras säkerställer att deras avspärrningar är fullständigt ofarliga och säkra, för vilket tillträdeskontroll är avgörande. Därför har vi agerat snabbt för att säkerställa nya produkters överensstämmelse inför den reviderade och strängare europeiska CE-standarden.”

Crosby tillade: ”Det är viktigt att betona att introduktionen av den reviderade standarden inte betyder att befintliga grindar med nuvarande CE-märkning plötsligt har blivit osäkra. Det handlar om att dra en gräns från vilken tid en ny och striktare standard gäller framöver.”

Heras bekräftade även att som medlem av Door & Hardware Federation (DHF) välkomnar företaget DHF:s stöd och vägledning om den kommande standarden och deras ansträngningar för att öka medvetenheten om standarden och hur viktigt det är med överensstämmelse. Heras har meddelat kunder och ansvariga för driften av dessa anläggningar och platser om ändringarna – vilket kan sammanfattas i sex punkter.

Sex viktiga punkter angående den reviderade standarden

  • Människor som färdas/åker med på en eldriven skjutgrind– det är ett problem som den skärpta standarden är utformad för att stoppa. En grind måste kunna upptäcka att det finns en person på grindens rörliga del. Då måste grinden stanna eller vända i tid för att skydda människor från att skadas.
  • Extra fotocell för en elektrisk skjutgrind – grindar har olika system för detektering, till exempel klämlister som är gummilister som när de trycks ihop ger en signal och inställningar kan göras för att grinden skall stoppa och / eller gå tillbaka. Utöver dessa har de flesta grindar också fotoceller, en sensor som upptäcker människor eller föremål. Den reviderade standarden kräver en extra fotocell (utöver befintlig fotocell) för att upptäckten av människor eller föremål ska bli ännu mer exakt.
  • Tillåtna krafter – fram och bak – på en eldriven skjutgrind– den nuvarande standarden specificerar redan att grinden inte får använda för mycket kraft när den stängs. Detta gäller främre framkant. För att ytterligare öka säkerheten måste samma funktion också tillämpas på portens bakre ände när den öppnas. Detta innebär att den nya standarden kräver att de tillåtna krafterna i bakkant också måste vara begränsade.
  • Säkerhetsavstånd mellan stängsel och en eldriven skjutgrind – eftersom de flesta grindar har ett intilliggande stängsel på båda sidor om öppningen måste utrymmet mellan grinden och staketet också beaktas. Detta för att se till att det finns ett säkerhetsavstånd mellan dessa och för att säkerställa att det inte finns någon möjlighet att en arm eller ett ben kan klämmas.
  • Fallskydd för slaggrindar och vikgrindar – som vanligtvis har en betydande vikt är det absolut nödvändigt att dessa grindar inte kan falla ner över någon eftersom konsekvenserna av detta kan vara livshotande. Den nya standarden säger även att om ett gångjärn strejkar eller går sönder så får aldrig slaggrindsbladet välta. Därför måste en säkerhetsfunktion installeras för att säkerställa att detta aldrig händer.
  • Extra fotocell för en eldriven slaggrind– precis som för automatiska skjutgrinden måste en automatiserad slaggrind också ha en fotocell installerad för att upptäcka en person eller ett objekt när grinden öppnas utöver den fotocellen som upptäcker en person eller ett objekt när grinden stängs.

Crosby tillade: ”På Heras är vi stolta över att ligga i framkanten när det gäller områdesskyddslösningar, och det är viktigt att vi alltid ligger ett steg före – och i detta fallet har vi handlat snabbt för att säkerställa att våra automatiska grindprodukter testas och överensstämmer med den reviderade standarden.”

Mer information hittar du här CE-märkning.