Hösten är på väg! Hur ni förebygger skador på era stängsel, tillträdes- och detektionssystem

På grund av klimatförändringarna blir vädret allt mer extremt. Vi står inför våldsammare stormar. Och när hösten står för dörren vill ni förbereda era anläggningar för dåligt väder. Naturligtvis testar vi våra lösningar utförligt mot alla typer av väderförhållanden. Men som ägare kan du själv också vidta ett antal åtgärder för att förhindra skador under en storm.

 När vi installerar våra lösningar tar vi hänsyn till de möjliga vindstyrkor som kan förekomma på platsen där er anläggning finns. Det är därför osannolikt att starka vindar eller stormar skulle ha en direkt effekt på stängsel, tillträdes- och detektionssystem för era anläggningar.

Det finns dock en risk för att allvarliga stormar kan orsaka skador. Till exempel träd eller grenar som faller ner på staketet, grinden eller detektionssystemet. Alternativt att löst material blåser mot dem. Stormar kan också orsaka funktionsstörningar på grund av blixtnedslag eller att föremål som sopcontainrar och tunga trädgrenar kommer i kontakt med sensorerna.

Hur förhindrar du skador på er anläggning vid stormar?

Ett bra sätt att förebygga skador är att hålla området runt dina stängsel, tillträdes- och detektionssystem fritt. Till exempel genom att beskära överhängande grenar som kan falla ner på grinden och/eller stängslet. Om områdesskyddet omfattar detektionssystem är det klokt att rensa bort allt löst material på anläggningen. Om till exempel stort plastmaterial upprepade gånger blåser mot era detektionstrådar kan larmet oavsiktligt utlösas.

Om ni regelbundet underhåller anläggningens områdesskydd är ni förmodligen redan medvetna om de potentiella riskerna som finns. Våra tekniker ser nämligen inte bara till att er säkerhet är i toppskick och därmed kan stå emot en storm, de skannar också alltid terrängen för att upptäcka eventuella faror för ert områdesskydd.

Skador? Så här hanterar du det snabbt

När det förutspås dåligt väder ser vi till att serviceavdelningen körs med maximal kapacitet. På så sätt kan vi reagera på skaderapporter och genomföra nödvändiga reparationer så snabbt som möjligt.

Kontakta Heras

Har ditt områdesskydd drabbats av skador efter en storm? Kontakta då Heras serviceavdelning.

Ta foton av skadan

Om ert områdesskydd har skadats vill du naturligtvis veta hur snabbt vi kan reparera dem. Detta beror till stor del på skadan. Därför vill vi gärna få en så bra bild som möjligt av situationen. Ta bilder av skadan och dela dem med vår serviceavdelningen. På så sätt kan vi skicka ut våra tekniker bättre förberedda. Detta gör det också möjligt för oss att snabbt skicka dig en offert som du måste samordna med ditt försäkringsbolag.

Kontinuitet i verksamheten garanteras

Hur snabbt vi kan agera beror också på ditt serviceavtal och om vi har det nödvändiga materialet i lager. Heras har lagerplatser över hela landet med reservdelar. Om skadan är begränsad kan den ofta repareras omedelbart. Om skadan är för allvarlig tillhandahåller vi en tillfällig nödlösning. Detta garanterar att säkerheten på din anläggning är intakt tills vi kan utföra den fullständiga reparationen.

Har dina stängsel, tillträdes- och/eller detektionssystem skadats? Eller har du frågor om Heras servicelösningar? Besök då vår sida om service.