Hur man säkerställer att säkerhetsinstallationer är CE-märkta korrekt

Säkerhetsinstallationer, såsom slag– och skjutgrindar, är stora tunga maskiner med automatiskt rörliga element. Det passerar igenom mycket fordon och människor varje dag och det är därför viktigt att alla dessa säkerhetsinstallationer uppfyller EU:s säkerhetskrav och har en CE-märkning. 

När en tillverkare producerar en ny säkerhetsinstallation för den europeiska marknaden är företaget juridiskt skyldigt att se till att produkten följer reglerna för CE-märkningen. Men hur säkerställer tillverkaren att produkten uppfyller alla krav?  

Att erhålla en certifiering för CE-märkning är en omfattande process. Och så ska det vara  det handlar om säkerheten för dig själv, dina anställda och alla som interagerar och tillträder er anläggning. Kort sagt, processen går enligt följande: 

1. Riskanalys, utvärdering och minskning 

Det första steget är att identifiera alla möjliga faror och risker. Analysen bedöms med hjälp av en riskograf . Tillverkaren bestämmer sedan vilka risker de måste eliminera och vilka risker de måste accepter som är oundvikliga.  

2. Säker grinddesign 

En ny grind måste vara säker att använda. Tänk på det fasta avståndet till de rörliga delarna och undvik eventuella vassa delar. En tillverkare måste också ta hänsyn till problem som vindbelastning och mekanisk stabilitet. Alla dessa aspekter måste vara uppmärksammade och specificerade av tillverkaren i en grindkonstruktion. 

3. Testning 

På papperet kan utformningen av en ny grind fungera bra men naturligtvis måste detta även testas intensivt. Tillverkaren testar grinden enligt CE-märkningens standard och de krav de ställt på produkten. Dessa inkluderar hållbarhet, urspårning, kraftmätning och slitage på komponenter. Vissa tester måste utföras av ett oberoende organ (registrerat organ). Endast när ett oberoende test har utförts och produkten har uppfyllt alla kriterier kommer ett säkerhetsintyg att utfärdas.  

4. Dokumentation 

En tillverkare måste registrera allt runt den nya grinden i en teknisk konstruktionsfil och förvara den i minst tio år, såsom ritningar, beräkningar, riskinventering, testresultat och deklarationer. Företaget måste också förse användaren med en användarhandbok för säker användning och en loggbok för underhållsarbete.

5. Fabriksproduktionskontroll (FPC) 

Tillverkaren måste garantera att varje grind, som tillverkas enligt den nya konstruktionen, fungerar på samma säkra sätt. I detta steg fastställer tillverkaren därför tillvägagångssätten inom organisationen i en FPC, en slags kvalitetshandbok, som garanterar att varje produkt har samma nivå av prestanda. 

6. CE-märkning 

Den eftertraktade CE-märkningen delas ut först när tillverkaren följer alla direktiv och standarder, som nämns ovan, och kan bevisa detPå så sätt försäkrar en tillverkare kunderna att en grind följer de europeiska säkerhetsdirektiven. 

Mer information

Behöver du råd och support för ert områdesskydd? Be om en kostnadsfri konsultation med en av våra experter.