Hur vindlastberäkningar och långvariga hållbarhetstest bidrar till en säker grind

På Heras lägger vi stort fokus på att våra grindar ska vara säkra. Vi gör mer än vad man kanske förväntar sig. Vill du veta mer om detta? I den här bloggen tar vi en titt bakom kulisserna. Vi beskriver vad vi gör för att kunna leverera en säker grind och varför vi till exempel utför hållbarhetstest och kraftmätningar.

Visste du att vi tar med vindbelastningen i beräkningen när vi tillverkar våra grindar? Vinden har stor påverkan på grindar som till exempel står längs västkusten eller på den skånska slätten. Varför? En grind måste alltid kunna tåla olika förhållanden. Vindbelastning är inte det enda som vi måste ta hänsyn till. En grind står utomhus i många år och utsätts ständigt för olika typer av väder. Därför tar vi även hänsyn till temperatur, syre, nederbörd och andra miljöfaktorer.

Varför gör vi det?
Väderpåverkan är endast en del av vårt arbete med att tillverka säkra grindar. Vi utför även andra typer av analyser, tester och mätningar. Varför? Å ena sidan måste en grind uppfylla kraven i den så kallade CE-märkningen som gäller för produkter inom Europeiska unionen. Å andra sidan – och mycket viktigare – vi vill förhindra att personer eller material skadas. Som tillverkare gör vi allt för att leverera en säker grind.

Hur lyckas vi detta? Till exempel genom att montera sensorer som gör att grinden stannar när den känner av personer eller fordon. I en tidigare bloggpost beskrev vi vilka åtgärder vi måste vidta enligt CE-reglerna innan våra grindar kan levereras. Från eliminering av risker till skydd av funktionella delar och beskrivning av eventuella återstående risker. Vi beskrev dessutom att ett ackrediterat besiktningsorgan bedömer om en ny grindtyp uppfyller alla minimikrav enligt den europeiska harmoniserade standarden. Ytterligare regler kan gälla beroende på i vilket land grinden ska stå. I Frankrike måste till exempel alla automatiska grindar vara utrustade med en varningslampa och gångbelysning.

Tänka ett steg längre
Vi måste alltså följa stränga regler. Och då har vi bara talat om de lagstadgade reglerna. Vi som tillverkare lägger till ytterligare komponenter för att göra grinden ännu säkrare. Ta till exempel en grind som styrs manuellt. Även om de flesta stänger den mjukt testar vi ändå grinden för det fall att någon skulle stänga den för hårt. Vi tittar bland annat på om deformering uppstår vid vissa hastigheter. Som tur är behöver vi själva inte slänga igen grinden hundratals gånger. Det gör en maskin. Baserat på resultaten från testen har vi bland annat utvecklat speciella stoppanordningar som fångar upp smällar vid höga hastigheter.

Hur långt går vi?
Som tillverkare utför vi också hållbarhetstest på våra mekaniska konstruktioner. På vårt testområde står ett antal grindar som ständigt rör sig fram och tillbaka. Med dessa test undersöker vi vilka viktiga delar som är känsliga för slitage. Utifrån den informationen fastställer vi bland annat hur ofta underhåll ska utföras av till exempel styrhjulen. Så långt går vi alltså för att få insikt i hur robusta våra grindar är.

Från hållbarhet till vindbelastning. Vi gör allt för att garantera att våra grindar är säkra. Ändå finns det faktorer som vi inte har kontroll över. Från det ögonblick då grinden är installerad är nämligen du som ägare ansvarig för underhållet och att hålla grinden säker. I praktiken märker vi ofta att ägare inte är medvetna om detta. Följden blir att det endast utförs underhåll på grinden när det gått så långt att den inte fungerar längre. Det vill du naturligtvis undvika. Vi rekommenderar därför att du låter en kvalificerad expert inspektera grinden minst en gång om året.

Var det längesedan du utförde underhåll på grinden? Låt oss kontrollera hur säker din grind är genom att anmäla dig till heras.se/service