Låg, medium eller hög: hur säker är ert datacenter?

Förutom effektiv digital säkerhet vill man naturligtvis också att ett datacenters område är extremt skyddat och säkert. Men datacenter är olika och kräver olika säkerhet. Jan van Putten, Key Account Manager på Heras, diskuterar hur man göra datacentert säkert fysiskt från grunden. Han gör detta genom att ge tre exempel på scenarier som skiljer sig åt i säkerhetsnivåer.

Vilka säkerhetslösningar som passar ett datacenter beror på olika faktorer och specifika behov, till exempel platsen för datacentret och önskad säkerhetsnivå. Men jag kan föreställa mig att man inte är helt säker på vad som är möjligt när det gäller säkerheten på sin anläggning. Därför kommer jag att visa vilka alternativ som passar olika säkerhetsnivåer med tre olika scenarier.

Heras Säkerhetsmodell

För att bestämma de mest lämpliga säkerhetslösningarna använder vi Heras Säkerhetsmodell. Denna modell kombinerar de fem mest effektiva skyddsstrategierna: avgränsning, avskräckande, detektering, fördröjning och kontrollerat tillträde. Elementen i modellen klassificeras efter säkerhetsnivå. Tillsammans ger dessa åtgärder och råd från våra experter tillförlitlig, säkerhet lager på lager, för din anläggning. Nedan följer tre exempel på scenarier där olika åtgärder diskuteras.

  1. Låg – Säkert stängsel med öppet utseende

För lokala och regionala datacenter som regelbundet har besök av potentiella kunder och besökare är balans mellan säkerhet och utseende viktigt. För stängslet är till exempel avgränsning med ett Palissadstaket ett alternativ. Det är estetiskt tilltalande och ser vänligt ut. För ökad säkerhet kan vi utrusta stängslet med hjälpmedel för detektering, för att upptäcka och avskräcka att överhuvudtaget ta sig under, igenom eller över staketet. Olika typer av elstängsel kan till exempel användas för att avskräcka och lokalisera potentiella inkräktare från att bryta igenom staketet.

  1. Medium – Flera former av detektering

Om man är ansvarig för ett (internationellt) detaljhandels- eller grossistdatacenter så har era kunder troligtvis högre säkerhetskrav. När allt kommer omkring överlåter de sin värdefulla information och sina system, vilka är nödvändiga för att hålla deras organisationer igång- till dig. I så fall är spatial detektering med infraröda sensorer eller markdetektering ett bra komplement till avgränsningen.

Infraröda pelare bakom grindarna, till exempel, varnar när människor kommer in på din anläggning. Staketdetekteringen kan exakt rapportera var oönskade aktiviteter pågår. Så du vet var en oönskad person är innan de själva är medvetna att de blivit upptäckta.

För att optimera din detektering är det också smart att lägga till ett kameraobservationssystem för att visuellt verifiera larm. Vi ser alltid till att dina kameror är placerade på ett sådant sätt att en kamera också övervakar en annan, så att om en kamera misslyckas finns det fortfarande en bild av den aktuella zonen.

  1. Hög – Totalt integrerad säkerhet

Vill du ha den mest avancerade säkerhetslösningen eftersom du till exempel ansvarar för ett stor datacenter? Då finns det olika åtgärder du kan vidta.

Först tillämpas alla lösningar från säkerhetsnivå ”medium” här. Du kan också välja ”kraschklassificerade” tillträdeslösningar. Dessa är till exempel bommar som är så förankrade, med speciella fundament, att de klarar att motstå påverkan av kollisioner med fordon. Dessutom är det viktigt att begränsa hur lång tid er tillträdeslösning är öppen, till exempel med en hastighetsgrind. Detta är en vikbar grind som – och som namnet antyder – öppnas och stängs mycket snabbt men är lika säker som en vanlig skjutgrind. Slutligen är sömlös integrering med din larmutryckningstjänst, ditt brandskydd och byggnadens ledningssystem oumbärligt för en hög säkerhetsnivå. På så sätt kan du och din säkerhetspersonal ta hand om den totala säkerheten för din datacentral från en plattform.

Vilken är den bästa lösningen?

Beroende på vad dina säkerhetsbehov och säkerhetsfaktorer är finns det ett brett urval av potentiella lösningar, på olika nivåer, för att göra ert datacenter säkert. Vill du kontakta en expert angående dina säkerhetsfrågor? Eller behöver du skräddarsydda säkerhetsråd? Tveka inte att kontakta oss. Vi diskuterar gärna vilken lösning som bäst passar din datacentral.

Behöver du hjälp med att bygga ditt områdesskydd? Registrera dig för en kostnadsfri konsultation med en av våra experter.