Sex anledningar att ta underhåll av stängsel och manuellt manövrerade grindar på allvar

Tillförlitlig områdessäkerhet börjar med regelbundet underhåll. Många företag och organisationer beaktar endast de elektriska säkerhetsprodukterna i deras områdesskydd eftersom de  uppfattas kan orsaka mest problem. Detta är dock en missuppfattning. I det här blogginläggetförklarar vi varför det är en bra idé att även beakta det manuellt manövrerade grindar och stängsel.

Säkerheten på området måste alltid göra vad den är ämnad att göra. Finns det ett fel på grinden är kontinuiteten i er verksamhet i fara och det kostar tid och pengar. Regelbundet underhåll av era åtkomstpunkter kan förhindra detta. Service och underhåll minskar även risken för fel och era säkerhetsinstallationer håller längre. Allt låter logiskt än så länge eller hur? Men medan service och underhåll av elektriska åtkomstpunkter är vanligt, är underhåll av grindar och staket som manövreras manuellt inte det. Ändå är så kallat mekaniskt underhåll lika viktigt.

 

Varför mekaniskt underhåll är viktigt

Manuella grindar, vändkors och stängsel är en del av ett integrerat områdesskydd. Alla säkerhetsinstallationer tillsammans säkerställer att ni kan utföra ert arbete utan oönskat besök av personer och fordon vid er anläggning. Det finns några konkreta skäl till varför mekaniskt underhåll är lika viktigt som underhållet av elektriska grindar:

1. Hålla rörliga delar smidiga

Precis som en elektrisk grind har en grind som manövreras manuellt många rörliga delar. Alla dessa delar rör sig flera gånger om dagen, året runt, därför är det viktigt att kontrollera dessa delar regelbundet. Även om en grind inte öppnas och stängs regelbundet är underhållet viktigt för att förhindra att den fastnar eller inte öppnas i en nödsituation.

2. Undvika svaga länkar

Ert områdesskydd är bara lika stark som dess svagaste länk. Om det finns en lös komponent någonstans, eller ett hål i staketet, ökar risken för obehörigt tillträde och till och med inbrott dramatiskt. Se till att alla grindar och stängsel på er arbetsplats inte undergräver er säkerhetsnivå på grund av bristande underhåll.

3.Säkerställa säkerheten för de närvarande

Utan regelbundna kontroller av manuellt manövrerade grindar och stängsel har ni ingen aning om skicket på dessa vilket skapar allvarliga säkerhetsrisker. En lös svänggrind kan till exempel välta, med risk för att grinden landar på människor. Regelbundet underhåll garanterar säkerheten för både era anställda och besökare.

4. Förhindra falsklarm

Har er egendom stängsel i kombination med detekteringssystem? I så fall är underhåll av stängslet alltid en bra idé. Ett löst stängsel eller ett som inte är tillräckligt hårt sträckt kan komma i kontakt med detekteringstrådarna. Resultatet är falsklarm och därmed oönskade larm.

5. Fortsättning av CE-märkning

Varje säkerhetsinstallation måste följa alla typer av europeiska regler och lagstiftningar inom, bland annat, områdets funktion och säkerhet. Om detta är fallet får en installation en så kallad CE-märkning. Detta gäller även icke eldrivna installationer. En sådan CE-märkning måste hållas uppdaterad vilket ni bara kan vara säker på genom regelbundet underhåll.

6. Utstråla professionalism

Era stängsel och grindar är ofta är det första en besökare ser när de anländer till ert företag. Snygga stängsel och välfungerande portar utstrålar professionalitet och säkerhet.

Regelbundet mekaniskt underhåll är oumbärligt

För att era lokaler alltid ska vara säkra och trygga för anställda och besökare, är inspektion och underhåll av alla säkerhetsinstallationer oumbärligt. Regelbundet underhåll av icke-elektriska grindar, vändkors och stängsel bör därför bli lika standard som underhåll av elektriska grindar. Endast på detta sätt kan ni minska risken för säkerhetsrisker och inbrott, och säkerställa att ert arbete kan fortsätta utan avbrott.

Våra service- och underhållslösningar inkluderar mekaniskt underhåll. Vill ni veta mer hör av er till oss på Heras.