Skydd av viktig infrastruktur mot småvilt

Man kanske inte förväntar sig det men små djur som kaniner, möss och grävlingar kan orsaka stor skada om de tar sig in på en anläggning. De kan förorena vårt dricksvatten eller orsaka störningar i viktig infrastruktur. Vissa processer är så viktiga för samhället att störningar kan leda till ekonomisk eller social skada.

Risken ökar när djuren befinner sig i terrängen. Exempelvis kaniner, grävlingar och illrar har färre naturliga rovdjur vilket innebär att populationen i området kommer att öka betydligt på kort tid. Det är därför viktigt att gas-, vatten- och elbolagen skyddar sina anläggningar från smådjur. Heras erbjuder lösningar för att minska risker och hot samt att förhindra skador på egendom.

Vatten

Reningsverk bör skyddas från intrång av småvilt. En iller eller räv som går ner i en filterbädd kan drunkna. Ett kadaver som är förorenat med bakterier kan till exempel förorena vattnet. Detta är en risk för människors hälsa och kräver att filterbäddarna töms och desinficeras. Detta är mycket kostsamtr samt riskeras att åtföljas av höga böter från tillsynsmyndigheterna.

Elektricitet och gas

Djur som gnager på kablar och rörledningar, särskilt de som är nedgrävda under jord, kan orsaka stora skador och kan leda till att livsviktiga delar går sönder. Risken är att det blir kortslutning som i sin tur kan orsaka exempelvis brand eller skador på kablar så att vatten-, gas-, el- eller andra leveranser inte längre kan garanteras.

Det finns också en ökad risk för oönskade larm från t.ex. rumsdetektering eller stängseldetektering. Falska larm kan medföra olika risker. Ett falskt larm till en extern larmcentral medför kostnader eftersom varje larmuppföljning debiteras. Falska larm som rapporteras till en intern larmcentral kan också leda till otillräcklig respons på larm vilket innebär att ett ”riktigt” larm kanske inte upptäcks tillräckligt snabbt.

Lösningen

Heras avgränsar, avskräcker, fördröjer och förhindrar intrång till viktiga infrastrukturplatser. Till exempel har Heras installerat ett 2 m högt Jupiter-stängsel med ett underjordiskt nät, som löper 300 mm över och under mark, installerat som ett ”L” för att skydda mot undergrävning. Detta förhindrar alla kända inhemska vilda djur från att komma in i filterbädden för rent vatten, vilket minskar risken för kontaminering och förlust av tillgång. Men om ett djur fastnar inom området under installationen, eller av misstag får tillträde till området finns det ett antal återvändsportar som djuren kan använda för att instinktivt kunna ta sig därifrån.

Heras skyddar platser inom kritisk infrastruktur och andra sektorer mot både obehöriga personer och även mot oönskade små djur. Heras stålnätspaneler är en stark och flexibel områdesskyddslösning. Med en minsta panelhöjd på 1,8 m som sträcker sig hela vägen upp till 5,2 m (och högre om det behövs med valfria toppningar) är det designat med en tät nätkonfiguration på 76,2 x 12,7 mm och med ett nergrävt alternativ på 300 mm för skydd mot att inkräktare tar sig in under stängslet. Detta ger Zenith-systemet ett fullständigt skydd mot både människor och vilda djur.

Mer information

Behöver du råd och support för ert områdesskydd? Be om en kostnadsfri konsultation med en av våra experter.