Nya alternativ för staket och stängsel runt idrottsplatser

Idrottsplatser och sportanläggningar

Under 1940-talet hade vi cirka 400 idrottsplatser i Sverige.

Nya idrottsplatser anläggs ständigt runt om i landet och vi får troligen fram ett betydligt mycket högre tal om vi börjar räkna idag. Mats Tallkvist, som driver idrottsplats.se, har med ett brinnande intresse besökt och fotograferat närmare 400 anläggningar. Främst har han besökt äldre daterade i södra delarna av landet, men även idrottsplatser på andra håll där han fångar mycket av den personliga prägel som finns på många läktare och byggnader. Men även hängräcken, stängsel och grönskande omgivningar. Och självklart, ”Jag har sett era stängsel på flera idrottsplatser som jag besökt”, berättar Mats. ”Närmast här i Växjö, ungefär 500 meter från mitt hem”.

Med ett tresiffrigt antal idrottsplatser, enbart sett till kommunala bollplaner med grus- och konstgräs i våra storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö, är det självklart att utvecklingen av olika typer av stängsel och staket har utvecklats för just detta ändamål. Likaså har Heras produkt och system-segment Sport, Idrott & Fritid utökats och utvecklats. Även om beprövade och klassiska lösningar ständigt hör till majoriteten, finns det nya spännande valmöjligheter. Möjligheter gällande både design och anpassning, vilket är spännande att se utnyttjas när man idag uppför nya idrottsplatser med anpassade bollplansstängsel och grindar.

Utveckling av stängselmaterial

Även in i minsta detalj sker en utveckling. Den tydliga roströda nyans som omöjligt kan missas på intilliggande bild tyder på en doppförzinkad, eller satsvis varmförzinkad stolpe. Den lackerade ytan har delvis släppt och består nu till stor del av synliga rostfläckar. Denna metod för varmförzinkning är ett av de mest vanligt förekommande alternativen för att korrosionsskydda exempelvis stängselstolpar och standarden innebär ca: 70 μm medelskiktstjocklek. Dock ger denna metod en relativt ”spröd” yta och kan ge upphov till mikroskopisk sprickbildning under tillverkningsprocessen, på grund av järn och zinklegeringar. Allt eftersom den skyddande beläggningen korroderar nöts zinkytan och sprickbildning kan resultera i ett hastigare rostangrepp trots att korrosivitetsskyddet på andra delar av ytan fortfarande är relativt högt.

Fördelar med Heras stängsel runt idrottsplatser

Många har sett fördelen med Heras unika stängselstolpar som genom kontinuerlig varmförzinkning enligt Wuppermanntekniken får en skyddande beläggning med nästintill 100% homogent zinklager och optimal vidhäftning – därmed betydligt mindre risk för både spröda ytor eller risk för sprickbildningar allt eftersom zinkbeläggningen korroderar. Se illustration intill.

Delaktighet genom nya anläggningar och stängsel runt idrottsplatser

Vi på Heras Stängsel har genom åren sponsrat en del olika lokala idrottsföreningar och är glada över vår möjlighet att dessutom få vara delaktiga i vidareutvecklingen och uppbyggnaden av befintliga som nya anläggningar, genom vår kunskap om stängsel, grindar och räcken för Sport, Idrott & Fritid.