Tidigare flygtekniker ser nya utmaningar med områdesskydd

Henrik Kristensen arbetar idag som servicetekniker på Heras. Innan dess var han flygtekniker på F7 i Såtenäs.

”Visst blir det en del slägga och spett ibland men för det mesta är även det här jobbet ganska utmanande. I många avseenden ser jag jobbet på Heras minst lika ansvarsfullt”, säger Henrik Kristensson.

För en utomstående kan det ur ett säkerhetsperspektiv tyckas som en stor skillnad mellan att skruva på ett stridsflygplan jämfört med att se till att områdesskydd hos olika företag fungerar. Men faktum är att risken för olyckor med grindar, stängsel, larm etc. är betydligt högre, speciellt med tanke på allt mer avancerad teknik som serviceteknikerna måste behärska. Henrik uppskattar att ungefär hälften av hans arbetstid ägnas åt installation samt planerade service- och underhållsarbeten hos kunder med serviceavtal. Dessa arbeten kan utföras inom en viss tidsperiod och innebär en del flexibilitet. Den andra hälften av jobbet handlar mest om akuta reparationer i samband med stillestånd, i de flesta fall påkörda grindar eller olika larm där strömmen oväntat brutits.

”Våra kunder har prioritet så får de ett akut problem rycker vi ut, ofta tar vi det på vägen till och från ett annat inplanerat jobb när vi ändå är ute. Detta gör att arbetsdagarna för det mesta ser ganska annorlunda ut”, förklarar Henrik.

Ibland kan det handla om ett litet fel på en lina som är en kilometer lång och då kan det ta tid att lokaliserat själva felet innan det kan åtgärdas.

”En annan gång kan det bli mer komplicerat när flera enheter, exempelvis en bom och en grind ska samverka med kundens kodlås och fjärrkontroller. Det kan ibland bli ganska utmanande.”