Underhåll av ditt områdesskydd? Med dessa tre steg optimeras säkerheten på din anläggning under tiden.

Alla företag vill ha en stabil och obruten säkerhet på sina anläggningar. Det är oundvikligt att man efter viss tid måste byta ut, reparera eller underhålla säkerhetslösningar. Hur kan man vara säker på en intakt säkerhet på sin anläggning under dessa aktiviteter? I den här bloggen tar vi dig igenom tre avgörande steg.

Alla företag vill ha en stabil och obruten säkerhet på sina anläggningar. Det är oundvikligt att man efter viss tid måste byta ut, reparera eller underhålla säkerhetslösningar. Hur kan man vara säker på en intakt säkerhet på sin anläggning under dessa aktiviteter? I den här bloggen tar vi dig igenom tre avgörande steg.

Stängsel, grindar och andra säkerhetslösningar är tänkta att hålla och fungera i flera år. De tål vind och väder, men underhåll, utbyten och reparationer är oundvikliga för att säkerställa bästa säkerhet för områdesskyddet på din anläggning. Jämför med en en bil. Den behöver också reparationer och årligt underhåll, så att man kan få användning av den varje dag utan några bekymmer. Men visst, man kan lätt missa en dag för reparation eller underhåll för sin bil. Det får kanske inte så stora konsekvenser . Däremot kan konsekvenserna för en verksamhet bli avsevärda om underhållet missas av säkerhetsinstallationerna på en industrianläggning. Så frågan är: hur hanterar du underhållsarbetet?

Ha kontroll på anläggningens område

Innan vi besvarar den frågan betonar vi en viktig utgångspunkt. Vad som än händer vill man alltid ha kontroll över vem som kommer in på anläggningen. Om reparation är nödvändig på grund av ett fel, måste en tekniker använda en tillfällig lösning för att säkerställa att en säkerhetsinstallation fortsätter att fungera optimalt för verksamheten. Tillfälliga grindar och staket erbjuder en lösning när man byter ut eller underhåller grindar eller staket. Dessa är säkerhetsinstallationer som levereras färdig-monterade. På så vis kan industrianläggningar alltid vara säkra och risken minskas för att inkräktare kommer in på anläggningen under arbetet.

Tre viktiga steg

Med vetskapen om att man kan bibehålla kontrollen över det avgränsade området påbörjar vi en handlingsplan. Denna består av följande tre steg:

1. Situationen och riskerna kartläggs

Reparationer, utbyte och underhåll påverkar helt klart säkerheten på industrianläggningar. Därför påbörjas aldrig underhållsarbetet utan att veta dess exakta inverkan på säkerheten. Vi börjar alltid med att kartlägga situationen. Vad behöver repareras, bytas ut eller underhållas? Vilka blir konsekvenserna för säkerheten på din anläggnings område? Den senare frågan handlar inte bara om säkerhetsrisker. Tänk också på riskerna för de dagliga logistikprocesserna. Är de normala under arbetet eller måste vi hitta andra lösningar tillsammans? Vad påverkar din personal? Om till exempel staket byts ut i stor skala kanske vissa delar av platsen inte är lättillgängliga på ett tag.

2. Bestäm åtgärder

När riskbedömning är gjord fastställer vi tillsammans effektiva åtgärder för att begränsa riskerna så mycket som möjligt. Behövs andra lösningar för tillträde? Nu är det också dags att avgöra hur de skall se ut och fungera. Hur ser du till att din personal och leverantörer påverkas så lite av arbetet som möjligt? Krävs extra säkerhet under arbetet, till exempel i form av säkerhetspersonal? Baserat på alla belysta frågor och på råd från en Herasexpert bestämmer du slutligen vilka risker du vill vidta effektiva åtgärder för. Därefter är det dags att utföra arbetet.

3. Justera den långsiktiga planen för underhåll

När arbetet utförts följer det sista steget. Det är nu förnuftigt att uppdatera den långsiktiga underhållsplanen baserat på det utförda arbetet. På det här sättet vet du exakt när dina säkerhetslösningar ska servas igen. Detta förlänger inte bara livslängden på dina säkerhetsinstallationer utan förhindrar också fel och efterföljande reparationer.

Alltid väl säkrat under arbetet

Reparation, utbyte eller underhåll av dina säkerhetsinstallationer kan enkelt göras utan att göra avkall på säkerhetsnivån under tiden för din anläggning. Med tillfälliga installationer ser vi till att det avgränsade området förblir stängt och tillträde kan ske kontrollerat. Genom att sedan kartlägga situationen och riskerna tillsammans vet du exakt vilka åtgärder som krävs. Efter det, glöm inte att uppdatera den fleråriga underhållsplanen. Om du följer dessa steg tillsammans med din säkerhetsexpert kommer du att hålla din anläggning säker under arbetet med dina installationer. Mer information? heras.se/service