Färgglatt stängsel från Heras säkrar ny förskola

När Pysslingens nya förskola Flygaren skulle byggas i Halmstad anlitades Heras till att sköta säkerheten kring skolgården. Uppdraget var att ta fram ett områdesskydd och lösningen blev Heras Tangorail, ett säkrare stängsel än vanligt flätverk som dessutom är färgglatt vilket förlänger designen ända ut till tomtgränsen.

Utmaningen
Den etablerade förskolekedjan Pysslingen skulle bygga en ny förskola i Halmstad vilket ledde till att LW Förvaltning anlitades som byggentreprenör för projektet. LW förvaltning anlitade i sin tur Heras som fick i uppdrag att bygga ett estetiskt, tilltalande och säkert stängsel runt förskolan. Samtidigt skulle stängslet passa ihop med ett bullerskydd.

Tillvägagångssättet
Eftersom områdesskyddet kring förskolan skulle vara en kombination av Heras Tangorail och bullerskydd var måttanpassningen extra viktig, och under projektets gång hade Heras därför en tät dialog med LW. Utefter ritningar från LW tog Heras fram exakta mått på stängslet. När måtten tagits fram skickades beställningen till Heras i England, vilka i sin tur tillverkade och levererade de färdiga sektionerna av stängslet till Sverige. Sedan kontrollerades markförhållandena innan det var dags för montering på plats, och under hösten 2019 stod det nya områdesskyddet klart, färgglatt och estetiskt anpassat efter utemiljön på förskolan.

Lösningen
Lösningen som valdes, Heras Tangorail TR 800, har en icke-svetsad design vilket gör att stängslet kan levereras i flera blandade färger. Då själva förskolan i sig har en estetisk och färgglad design valdes färgerna gult, blått, rött och grönt på stängslet.
Idag har de flesta förskolor flätverk som stängsel kring sitt område, men med Tangorail har förskolan i Halmstad inte bara fått ett roligare områdesskydd, utemiljön har också blivit säkrare. Tangorail är nämligen ett mer robust områdesskydd än flätverk då det är ett pallisadstaket bestående av stående stålprofiler med grövre dimension. Det gör stängslet kraftigare och stabilare och med Tangorail minskar risken för att ett barn kan ta sig under, över eller igenom stängslet. Samtidigt är Tangorails färdiga sektioner rundade, vilket innebär att klämrisken minskar och att det inte finns några vassa kanter som sticker ut och kan skada barnen.
På framsidan av förskolan kopplades Heras Tangorail ihop med bullerskyddet som kom i form av glas. Det gör att förskolan nu skyddas av ett färgglatt stängsel, men även av en genomskinlig ljudisolering för att barnen och omgivningen inte ska störas av varandra.