”Heras bidrar alltid med expertis, råd och tips”

Sandra Bengtsson, projektchef Bjäre Entreprenad AB:

”Vi samarbetar och jobbar tillsammans istället för emot varandra.” Så beskriver  Sandra Bengtsson, projektchef, på Bjäre Entreprenad samarbetet med Heras.

”Det är dessutom ett samarbete där båda parter vågar erkänna om det blivit fel, vilket jag tycker att det finns stor avsaknad i branschen i övrigt”

Bjäre Entreprenad har anlitat Heras i drygt nio år när det gäller alla typer av områdesskydd till sina olika entreprenader, från förskolor till mer avancerade industrifastigheter.

 

”Heras är mycket lösningsorienterat, vilket gör att vårt arbete tillsammans är både enkelt och smidigt”, förklarar Sandra.

Sandra Bengtsson berättar vidare att det alltid är lätt att föra en dialog med Heras medarbetare under projektets gång.

”Dessutom ger de med sin expertis råd och tips under hela processens gång.”

Mot denna bakgrund är det inte konstigt att det var just Heras som fick förtroendet när Bjäre Entreprenad helt nyligen skulle höja säkerheten på och kring sin egen fastigheten.

”Helt klart var Heras det självklara valet när vi skulle installera nya grindar till vårt nya kontor,” avslutar Sandra Bengtsson.