Heras bidrar till att göra Helsingborgs stad säkrare

Till följd av ökad trafik och senaste årens terroristattacker runt om i världen ville Helsingborgs stad säkra upp utsatta platser för trafik och hot för att skydda medborgare och besökare. Genom samarbetspartnern och markentreprenören AKEA fick Heras i uppdrag att tillsammans med Faac hitta en lösning som passade Helsingborgs stads säkerhetsbehov.

Utmaningen
Helsingborgs stad ville göra gågatorna i city säkra för fotgängare genom att förhindra obehörig trafik från att ha fritt tillträde samt motverka eventuella hot. Samtidigt var det viktigt för behörig trafik att ha access till bostäder, butiker och företag på ett smidigt sätt.

Tillvägagångssättet
Heras är experter på att ta fram anpassade lösningar för kunder och det är alltid en stor fördel om Heras kan vara med i planeringen i ett tidigt stadium. I detta projekt var Heras delaktig redan i planeringsstadiet tillsammans med Helsingborgs stad, AKEA och Faac, som alla samarbetade mot det gemensamma målet att säkra upp gågatorna i Till följd av de senaste årens terroristattacker ville Helsingborgs stad säkra upp utsatta platser för att skydda medborgare och besökare. Genom samarbetspartnern och markentreprenören AKEA fick Heras i uppdrag att tillsammans med Faac hitta en lösning som passade Helsingborgs stads säkerhetsbehov. Helsingborgs city. Tillsammans diskuterades rätt lösning fram, med rätt säkerhetsnivå samt arbetade fram en realistisk och korrekt planering och projektering från start. Det blev ett lyckat samarbete med samtliga involverade parter. Detta är något som Michael Håkansson, Platschef Anläggning, Akea håller med om som menar att samarbetet med Heras har fungerat mycket bra och det har varit helt problemfritt.

Lösningen
Lösningarna för Helsingborgs stad togs fram av Heras tillsammans med Faac. Utifrån de behov som Helsingborgs stad angett samt utifrån Heras expertis och rådgivning föll valet på säkerhetspollare av olika säkerhetsklassningar samt installationer.

På platser med skydd mot eventuella hot krävdes pollare av en högre säkerhetsklass, då dessa ska stå emot om obehöriga försöker forcera pollarna. Andra platser har fått anpassade säkerhetsklasser utifrån syfte och placering. På en del av platserna är pollarna en fast installation.

Där det finns ett behov av att ta sig fram, t ex för varutransporter, sophämtning och uttryckning av blåljuspersonal, är pollarna höj- och sänkbara. För att dessa trafikhinder ska fungera rent praktiskt i samhället har även behöriga fastighetsägare, företag och boende möjlighet att höja och sänka pollarna via mobilen. En enkel, smidig och effektiv lösning för samtliga inblandade.

Helsingborgs stad valde även att låta Heras sköta service och underhåll av samtliga pollare, något som kommer säkerställa att pollarna fungerar på bästa sätt och i enlighet efter Helsingborgs stads önskemål. Detta kommer också att bidra till att livslängden på pollarna kommer att förlängas och det minskar även risken för driftstörningar.