Heras byter ut Schiphols områdesskydd

Amsterdam Airport Schiphol skyddas av en drygt 30 km lång avgränsning. Stängslet, grindarna och säkerhetssystemet ska under de kommande åren bytas ut i förbyggande syfte. Heras genomför detta långvariga och komplexa projekt i nära samarbete med alla berörda parter.

Amsterdam Airport Schiphol är Nederländernas största flygplats. Området skyddas av drygt 30 km stängsel. Detta stängsel avgränsar flygplatsen (flygsidan) från området som är tillgängligt för resenärer och besökare (landsidan) och ser till att flygtrafiken inte störs. Heras har ansvaret för all hantering av Schiphols avgränsning. Heras levererar, sätter upp och underhåller alla stängsel, grindar och säkerhetssystem som avgränsar allmänna områden från skyddade områden.

Planera fem år framåt

Schiphol och Heras tog därför tillsammans fram en långsiktig underhållsplan (Meerjarig Onderhoudsplan, MJOP). I denna planeras det löpande bytet av avgränsningen under fem år framåt. Siemensma: ”När året för genomförandet närmar sig stämmer vi av tillvägagångssättet med Heras. Vilka företag och avdelningar är inblandade? Har vi ansökt om rätt tillstånd? När vi koordinerar MJOP tar vi hänsyn till den övriga verksamheten på flygplatsen. Ofta kombinerar vi arbetet med avgränsningen med till exempel läggning av ledningar och kablar eller asfaltering av vägar.”

”För att byta ut avgränsningen planerar vi fem år framåt”

Heras samordnar även noggrant arbetet med säkerhetstjänsten på flygplatsen. Innan en del av avgränsningen tas bort monterar Heras dit en temporär avgränsning. När säkerhetstjänsten godkänt den kan den gamla delen tas bort. När den nya avgränsningen är på plats och godkänd tas den temporära delen bort så att flyg- och landsidan alltid är garanterat åtskilda.”

”För varje meter avgränsning gör vi över­enskommelser och ansöker om de rätta tillstånden”

Även om projektet kommer att ta ett antal år är Schiphol mycket nöjda med moderniseringen av avgränsningen. Siemensma: ”Vi utvecklar en framtidssäker avgränsning som uppfyller den senaste lagstiftningen. Tack vare MJOP kan vi arbeta på ett strukturerat och välplanerat sätt och reagera på förändringar i god tid. Vi har ett nära samarbete med alla berörda parter och ser till att vi kan utföra verksamheten på ett snabbt, effektivt och framför allt säkert sätt. Heras visar att de kan hantera omfattande projekt på ett utmärkt sätt.”