Heras – ett självklart val för världsledandet logistikföretaget DHL

DHL är världsledande logistikföretag, och i Västberga har Heras hjälpt till att skydda det 13 000 kvm stora området där logistikcentralen är beläget.
– Vi har jobbat länge med Heras och vi har ett smidigt och tryggt samarbete. Kunder till oss har höga krav på TAPA-certifiering och vill ha ett bra områdesskydd av god kvalitet – därför är Heras ett självklart val, säger Toni Larsson,
på DHL

 

Efter många år beslutade DHL om att skilja besökstrafik från godstrafik, och med hjälp av Heras har ett nytt industristängsel med skjutgrindar installerats runt området. Nu förhindras störningar i godstrafiken och det nya stängslet hindrar obehöriga fordon att köra in på området, samtidigt som besökare och personal hänvisas till entrén genom en sluten parkering med skjutgrind och flätverksstängsel. Med den nya uppdaterade planen för området ökar både säkerheten samtidigt som leveranserna effektiviseras. För att göra området mer effektivt har nya vikgrindar installerats för att transporter ska ske smidigt och säkert.

– Att effektivisera trafikflödet är grundläggande när man arbetar på ett logistikcenter. Här hanteras enorma mängder godstrafik och då är en vikgrind optimal för en effektiv och snabb hantering. När många transporter sker samtidigt är det viktigt att lastbilarna inte behöver vänta alldeles för länge på att grindarna ska öppnas, förklarar Toni Larsson på DHL.

Förutom att både planera och montera områdesskyddet valde DHL att teckna ett serviceavtal med Heras. Med serviceavtalet är DHL garanterade ett årligt underhåll för att säkerställa att områdesskyddet följer och fungerar enligt lagar och direktiv. I avtalet ingår även underhåll av mekaniska och elektriska komponenter i grindarna två gånger om året – allt för att säkerställa funktion och för att minska olyckor och driftstopp.

– Med Heras områdesskydd känns det tryggt att bedriva verksamhet som logistikföretag. Det passerar ca 260 lastbilar dagligen via grindarna. Därför har vi tidsslotar där lastbilarna planeras in, och stoppas detta av en trasig grind kan det innebära stor påverkan på vår verksamhet, avslutar Toni Larsson.