Heras Herrgårdsgrind!

Vi är glada över att kunna presentera Herrgårdsgrinden! Med sin vågformade design och vackra stenstolpar levereras grinden som en komplett enhet – med anpassad grindautomatik och prefabricerade fundament – redo för montage vid entrén till den pampiga villan eller herrgården.

Unikt designade smidesgrindar – Heras Herrgårdsgrind

Herrgårdsgrindarna lyfter entrén till den storslagna villan eller infarten till den anrika herrgården. Våra Herrgårdsgrindar består av vågformade smidesgrindblad för upp till cirka 4 meters öppningsmått, inramat av vackra stenstolpar. Grindstolparna levereras med kabelgenomföring för exempelvis eftermontage av belysning på grindstolparna, för ett ytterligare lyft av fastighetens infart! Grinden levereras som en komplett enhet från våra fabrikslokaler i Ystad, med villagrindsautomatik från välkända Faac Nordic eller i manuellt utförande. Den kompletta grindenheten består av prefabricerade fundament, vilket innebär att grinden kan lyftas på plats direkt och injusteras på förberedd infart. Vilket påskyndar montage- och eventuell installationstid och medför ett fördelaktigt pris.

Herrgårdsgrind med motordrift

Hera Herrgårdsgrindar kan levereras med villagrindsautomatik i anpassade utföranden, t.ex. för öppning och stängning via fjärrsändare. Den typiska öppningstiden ligger omkring 15 sekunder, beroende på infartsbredd och storlek av Herrgårdsgrind.

Villagrindsautomatiken monteras på insidan av grindstolparna och är därför knappt synliga från utsidan, så när som på armsystemet som utvecklats för just lite grövre grindstolpar och som monteras mot grindbladen. Grindautomatiken består av två stycken Faac-motorer, varav en ”master” med inbyggt styrautomatik och en ”slave” som styrs genom ”master”-enheten. Vanligtvis levereras de motordrivna smidesgrindarna även med en radiomottagare och två stycken handsändare, eller fjärrkontroller för öppning, men kan självfallet kompletteras och utökas med ännu fler för att alla som vistas på fastigheten skall kunna förses med sin egna sändare.

Läs mer på produktsidan för Herrgårdsgrinden eller kontakta ert närmsta försäljningskontor om ni vill veta mer!