Heras levererar tillträdeskontroll med hög säkerhet för att skydda finansiellt datacenter

Vocalink, ett Mastercard-företag, har varit ledande inom  betalningsbranschen i nästan 50 år. De designar, bygger och sköter branschledande bankkontobaserade betalningssystem och deras teknik är ledande inom Storbritanniens realtids-betalningar, avräkningar och autogirosystem. Företaget revolutionerade Storbritanniens första nätverk med uttagsautomater och driver nu 70.000 uttagsautomater över hela landet. 2016 hanterade Vocalink över 90 procent av lönerna, mer än 70 procent av hushållens räkningar och nästan alla statliga förmåner i Storbritannien. Inte undra på att säkerhet är en viktig prioritering för företaget.

Fysiskt områdesskydd är ofta den första försvarslinjen mot angrepp för att skydda dess viktiga infrastruktur, lokaler och personal. Vocalink behövde uppdatera sitt befintliga områdesskydd på ett av deras största center i Storbrittanien då det blivit föråldrat och inte längre hade den säkerhetsnivå som verksamheten krävde.

David Barclay, chef för fysisk säkerhet på Vocalink kommenterar: ”Som en organisation som hanterar stora mängder känsliga och finansiella uppgifter, är säkerheten av stor betydelse. Vi behövde en fysisk områdeslösning som skulle skydda våra byggnader, tillgångar och vår personal och ge oss sinnesro varje dag.”

Lösning

Vocalink vände sig till Heras, en av de ledande områdesskyddsexperterna i Storbritannien, för att diskutera sina behov. Heras förstod snabbt Vocalinks krav och rekommenderade en högsäkerhetslösning som skulle ge bästa möjliga chans att avskräcka, fördröja och upptäcka oönskade intrång och samtidigt möjliggöra en kontrollerad tillgång för auktoriserade parter. Vocalink valde Heras för att hantera hela processen från planering, kartläggning och ritningar till tillverkning och installation.

Den nya lösningen innebar två kollisionssäkra vikgrindar Broughton 370, rotationsgrindsystemet Broughton 700 med integrerad motordriven Broughton 360-rotationsgrind, specialbeställd rotationsgrind för användning med det befintliga staketet och en uppsättning automatiska hinder. Vocalink-anläggningen hade tät trafik och en kontrollerad åtkomst var nödvändig. Vikgrinden erbjöd rätt kombination av tillträdeskontroll, säkerhet, hastighet och driftsäkerhet för ändamålet. Heras grindlösning, tillsammans med dess placering, skulle även förhindra ett fordon från att accelerera till tillräckligt hög fart för att kunna genomföra en effektiv attack på anläggningen. Rotationsgrindsystemet skulle ge lättanvänd, robust och pålitlig kontroll av gångtrafikanter, vilket betyder att endast auktoriserad personal har tillträde till lokalerna.

Installation

Under installationen kunde anläggningen inte vara stängd när anläggnings- och grävarbeten genomfördes. Heras utarbetade Heras en arbetsplan, som godkändes, där minst ett körfält för trafik skulle vara öppet för att ge personal och andra auktoriserade parter tillträde. Efter de inledande projektdiskussionerna med Vocalink slutförde Heras projektet på bara 10 veckor.

David Barclay, chef för fysisk säkerhet på Vocalink sa: ”Installationen av grindarna gjordes med professionalism och omsorg. Det var lätt att se att detta team var stolt över sitt arbete och inte stressade bara för att avsluta i tid. Installationen finjusterades och testades flera gånger för att säkerställa att både Heras och Vocalink var nöjda och kunde godkänna installationen.”

Fördelar

Vocalink ville ha en ny högsäkerhetslösning som skulle skydda verksamheten från fysisk attack eller intrång samt eventuella tillhörande risker för mycket känsliga kunduppgifter och finansiella data som lagras på anläggningen. Och Heras har levererat. Vocalinks nya områdesskyddssystem med hög säkerhet har tillhandahållit en robust lösning som uppfyller
företagets behov av högre säkerhetsnivå. Systemet har begränsat potentiella störningar, intrång, attacker samtidigt som det ger säkert inträde för personal, som nu känner sig säkrare på sin arbetsplats. Fordon kontrolleras nu, säkert och effektivt.