Heras skyddar och övervakar dussintals obemannade platser i avlägsna områden

För att hjälpa ett holländskt företag med att sätta upp ett säkerhetssystem för dussintals obemannade platser utvecklade Heras en barriär som avskräcker, hindrar och upptäcker säkerhetsrisker i god tid. Detta inkluderade säkerhetskameror från Sony som kan övervaka och verifiera risker på avstånd. Genom säkerhetssystemet har företaget uppnått högsta standard inom perimeter protection.

Högsta möjliga säkerhet krävs
Många av platserna ligger i avlägsna områden och är ofta obemannade. Därför är det viktigt att företaget på avstånd snabbt kan upptäcka säkerhetsrisker, få en överblick över situationen och vidta korrekta åtgärder direkt. Obehöriga personer måste dessutom avskräckas från att beträda området. Om inkräktare ändå tar sig igenom barriären måste de hindras så mycket som möjligt. Med dessa krav i åtanke rekommenderade Heras en lämplig lösning som uppfyller de hårdaste kraven inom säkerhet.

Koll på varje rörelse
På varje plats skapade Heras en skyddad barriär runt den yttre gränsen. Lösningen bestod av ett ytter- och innerstängsel som är tre meter höga och mellan dem en frizon på fem meter.

Harrie van Heeswijk, Solutions Manager på Heras: ”Det yttre stängslet är nedgrävt och försett med sensorer och radarutrustning i frizonen. I zonen står dessutom stolpar med åttio meters mellanrum som har fasta kameror och även domekameror på specifika platser. Varje kameras räckvidd sträcker sig till nästa kamera. Därför är alltid hela zonen i bild, utan några döda vinklar. Hela zonen övervakas på avstånd via ett säkerhets-hanteringssystem. När systemet upptäcker rörelse visas incidenten direkt på skärmen.Organisationen behöver alltså inte själv inhämta information eftersom vi överlämnar relevant information direkt till rätt person.”

Färgbild i mörkret
En av de största utmaningarna på dessa platser är avsaknaden av ljus eftersom företaget enligt lagen måste mildra ljusförorening. Säkerhetskamerorna i zonerna måste därför kunna ge en bra bild även under extremt svaga ljusförhållanden. Via en noggrann urvalsprocedur, där kunden deltog, hittade man den lämpligaste leverantören. Kameran från Sony utmärkte sig tack vare den goda bildkvaliteten under olika omständigheter samt den låga totala ägandekostnaden. Harrie van Heeswijk: ”Sony levererar ren kvalitet. Kamerorna fungerar perfekt. Under sex års tid har vi bara behövt byta ut en enda av över tvåhundra kameror. På varje plats finns nu extremt ljuskänsliga infraröda Full HD-kameror. Dessutom har vi flexibiliteten att välja olika objektiv för olika zoner för att uppnå en optimal bild. På så sätt kan företaget på avstånd verifiera om en medarbetare eller en inkräktare befinner sig i gränsområdet.”

Full support
Heras ansvarar för allt underhåll av det skyddade gränsområdet, säkerhetshanteringssystemet och kamerorna. Harrie van Heeswijk: ”Tack vare tydliga avtal och ett fast pris vet företaget precis vad de kan förvänta sig. Material och utrustning kontrolleras regelbundet och byts ut i förebyggande syfte efter ett antal år. Tack vare säkerhetshanteringssystemet behöver företaget inte ständigt övervaka otaliga kameror. Istället överför vi relevant information direkt till företaget. På så vis får företaget optimalt stöd inom säkerhet och besparar kostnader genom att eliminera säkerhetsrisker.”