Heras utvecklar ett unikt och konstnärligt stängsel för Schiphol SmartGate Cargo

I Joint Inspection Center (JIC) på Schiphol arbetar hand­läggare och inspektionsenheter i nära samarbete för att kontrollera flygfrakt på ett snabbt, effektivt och säkert sätt. Eftersom byggnaden är offentligt ägd var ett krav att en del av budgeten för JIC skulle spenderas på konst. Heras utvecklade, i samarbete med konstnären Hansje van Halem, Schiphol, tullmyndigheten och Rijksvastgoedbedrijf, ett konstnärligt stängsel.

”Heras utvecklade ett unikt stängsel av perforerade stålplåtar.”

Schiphol SmartGate Cargo är det gemensamma programmet för den nederländska skattemyndigheten/tullmyndigheten, Air Cargo Netherlands, KLM Cargo och Amsterdam Airport Schiphol för att kunna hantera godsflödet på flygplatsen snabbare och mer tillförlitligt. Det har lett till att Joint Inspection Center öppnade i november 2016 på Schiphol. I byggnaden arbetar nederländska myndigheter – tullmyndigheten, myndigheten för livsmedels- och konsumentproduktsäkerhet, miljö- och transportinspektionen, Koninklijke Marechaussee och strål- och kärnsäkerhetsmyndigheten – gemensamt för att genomföra kontrollerna av flygfrakten snabbare, effektivare och säkrare.

Direktiv leder till vacker utmaning

Enligt ett nederländskt direktiv ska offentliga byggprojekt med en budget på mer än 1 miljon euro spendera cirka 1 procent på ett uppdrag inom visuell konst. Joint Inspection Center tillhör Rijksvastgoedbedrijf, förvaltare av statlig fast egendom, och måste därför följa detta direktiv. Frank Diepstraten, Utvecklings-

manager Schiphol Real Estate: ”Tillsammans med Rijksvast-goedbedrijf gav vi konstnären Hansje van Halem uppdraget att utforma ett speciellt konstverk. Hon kom med idén att arbeta in bokstäverna ”SMARTGATE” i stängslet runt den nya byggnaden. Därför gav vi Heras uppdraget att utföra detta unika konstprojekt.”

Konstverk kräver unik avgränsning

Heras undersökte de tekniska möjligheterna att placera bokstäverna i stängslet. Det var ingen enkel uppgift då Schiphol ställer höga standardkrav på avgränsningsskyddet. Alex de Vries, projektledare på Heras: ”Stängslet i avgränsningen måste avskräcka från att klättra över det eller tränga sig igenom det. Vi har ingått standardavtal med Schiphol, som inte får ändras utan vidare. Dessutom ligger en parkeringsplats bredvid avgränsningen för Joint Inspection Center. För att förhindra att personer klättrar över stängslet via taket på ett fordon måste stängslet vara högre än normala 2,70 meter. Utvecklingen av konstverket krävde alltså en noggrann avstämning mellan alla berörda parter.”

“Detta konstverk symboliserar den innovativa karaktären hos Schiphol SmartGate Cargo.”

Innovativ byggnad med konstnärlig avgränsning

Som lösning utvecklade Heras ett 4 meter högt stängsel av stålplåtar med tusentals små perforerade hål. En speciell ljuskonstruktion belyser stängslet så att det går att utläsa bokstäverna ”SMARTGATE” i de tusentals hålen. Frank Diepstraten: ”Heras har installerat ett stängsel som uppfyller alla krav för avgränsningsskydd på flygplatsen. De hanterade detta unika projekt med stort engagemang, från design till utförande och installation. Alla berörda parter har gemensamt uppnått ett praktfullt resultat som är en symbol för den innovativa karaktären hos Schiphol SmartGate Cargo och Joint Inspection Center.”