Områdesskydd av polishuset i Ängelholm

Ett av de projekt som Heras varit med och färdigställt under året är områdesskyddet kring det nygamla polishuset i Ängelholm. Ett projekt, som gjorts tillsammans med MMB i Båstad och där det av naturliga skäl ställts mycket höga krav på säkerheten.

”Heras levererar en produkt som håller och funkar, de ger även snabb återkoppling på förfrågningar, det gillar jag”, säger Kristoffer Svenson, produktionsledare på MMB i Båstad och som ledde om och tillbyggnationen av Polishuset i Ängelholm.

Samarbetet mellan MMB i Båstad och Heras har pågått i flera år, ett samarbete båda parter är väldigt nöjda med. Därför var det inte konstigt att Heras fick förfrågan när MMB skulle skapa ett tryggt områdesskydd kring polishuset i Ängelholm.

”Kollaborationen med Heras fungerar bra och därför är samarbetet återkommande oavsett projekt. Dessutom ger Heras även råd och tips för att säkerställa att det alltid blir ett bra slutresultat”, förklarar Kristoffer Svenson, produktionsledare på MMB i Båstad AB

För installationen levererade Heras vikgrindar och gånggrindar, men även olika typer av flätverksstängsel och stålnätspaneler med tre rader taggtråd eller concertinatråd på en Y-topp.