Tillträdeskontrollösning för att förbättra logistisk effektivitet

Den brittiska detaljhandeln är en marknad som omsätter 366 miljarder pund. Några av de största företagen på marknaden hanterar miljontals transaktioner per vecka och har en mycket komplex logistik- och distributionsverksamhet. Detta var fallet för en av Storbritanniens ledande dagligvaruhandlare. För att klara komplexiteten ville man installera ett områdesskyddssystem som skulle vara säkert samt skulle möjliggöra effektiv kontroll av fordon och människor som flödar genom dess distributionscentraler.

Lösning

Företaget vände sig till Heras, en av de ledande områdesskydds-experterna i Storbritannien, för att ta fram en lösning. Heras påbörjade en omfattande analys av kraven, besökte anläggningar, träffade team i distributionskedjan och intervjuade distributionschefer för att verkligen komma underfund med vad företaget behöver nu och i framtiden. Man utvecklade ett framtidssäkert koncept som visade hur företaget kan göra sin leveransverksamhet säkrare och effektivare, samtidigt som distributionscentren i verksamheten effektiviserades väsentligt. Det sofistikerade konceptet bestod av en rad unika säkerhetslösningar som bildade ett komplett, integrerat system för att uppfylla och överträffa kundens förväntningar. Det skulle användas enskilda och marknadsledande lösningar såsom passagekontroll, märkning och spårning av fordon, temperaturkontroll för försändelser, allokering av förare, internationell språkkommunikation, kameraövervakning, audiovisuell kommunikation, integrering i lagermottagning och orderkontrollprogram samt stödja ett helt automatiserad distributionscenter. Tillsammans skulle det integrerade systemet minska operatörskostnader och förbättra effektiviteten utan att kompromettera säkerhetsnivåer både externt runt området och internt mot IT-intrång. Heras skapade särskilda separerande filer mellan leveranser från företagets godkända fordon och tredje parts fordon för att säkerställa automatiserat och snabbt flöde av dess egna fordon. Behovet
och kraven på portvakt och trafikpersonal minskade avsevärt därmed.
För att uppnå detta, utrustade Heras alla lastbilar med en säker märkning som kan spåras och som inte kan manipuleras i motorrummet. Detta skulle låta filens dedikerade långdistansläsare att automatiskt läsa märkningen när fordonet väntar på att få köra in i filen och ge åtkomst samt spåra den under dess väg genom distributionscentralen. Den begränsade åtkomsten till märkningarnas placering minskar därmed säkerhetsrisken genom att förhindra stöld eller sabotage. Märkningarna integrerades även i kundens befintliga distributionskedja och leveranssystem så att man enkelt kunde registrera ankomst- och avgångstider mellan depåerna samt snabbt matcha rätt fordon med föraren och den planerade leveransen.

Utbyggnad i hela Storbritannien och Europa

Efter framgången med den första installationen blev Heras ombedd att implementera lösningen över alla anläggningar i Storbritannien och i Europa. Under en treårsperiod slutförde Heras en ny installation var sjätte vecka samtidigt som anläggningarna var verksamma. För de europeiska implementeringarna levererade Heras en komplett totallösning och ledde hela processen. Vissa delar av konceptet var tvungna att anpassas till regionala distributionsmetoder, som att göra det möjligt för jordbrukare och större transportfordon att leverera, eller mindre förutsägbara ankomsttider.

Fördelar

Projektet har resulterat i betydande fördelar för företaget. För det första har man tjänat in sin investering på bara två månader tack vare minskade driftskostnader och ökad effektivitet. Kombinationen av automatiska grindar, dedikerad rutt för lastbilarna och integreringen av system har lett till en mycket snabbare genomströmning och omsättning av fordon till och från lastnings- och lossningsbryggorna. Det har även minskat köerna vilket innebar mindre tid med motorerna igång. Lösningen har minskat tiden som varje fordon behöver vara vid depån med tre minuter per fordon. När denna besparing beräknas på över 600 transaktioner per dag blir det en hel del. Totalt har man sparat 30 arbetstimmar vilket i sin tur betyder att företaget nu kan bearbeta fler fordon och leveranser.