Skräddarsytt områdesskydd för nyligen renoverade Chichester Free School, UK

2010 införde Storbritanniens koalitionsregering friskolor, som svar på efterfrågan från lokala myndigheter, som innebar att icke-vinstdrivande, oberoende, statligt finansierade skolor kunde öppna.

Idag finns fler än 475 friskolor i Storbritannien och Chichester Free School är en som växer sig allt starkare. Skolans nya campus stod färdig när terminen startade i september. En viktig del av utbyggnaden var ett robust områdesskyddssystem för att hålla elever och personal trygga och säkra. Områdesskyddet var tvunget att anpassas till skolans utseende och miljö då den är ett ombyggt kloster från mitten av 1700-talet som ligger i en lantlig miljö.

Lösning

CFS behövde specialistkompetens som kunde tillhandahålla en säker områdesskyddslösning. Man anlitade experter från Heras, en av de ledande säkerhetsspecialisterna på områdesskydd i Storbritannien. Efter ett inledande möte och granskning av arkitektritningar utformade Heras ett skräddarsytt områdesskyddssystem som skulle uppfylla skolans kriterier.

Lösningen bestod av en säker 2,4 meter hög yttre gräns som byggts med Heras Tangorail TR400, ett anpassat stängsel-system som följer marken och ger optimal säkerhet och trygghet på plats. Heras installerade även tre grindar för att göra det möjligt för fordon och fotgängare att kommer in och ut på området. Detta så att eleverna kan lämnas och hämtar på ett säkert sätt.

En Safeglide 2 skjutgrind uppfyllde nödvändiga föreskrifter för att ge tillgång till brandbilar i nödfall samt ge fordon säkert tillträde till serviceområdet på byggnadens baksida för exempelvis varuleveranser. Skjutgrinden inkluderade Zenith SR1, som är en panel av svetsat stålnät för att tillhandahålla nödvändig säkerhetsnivå samtidigt som barnhänder hålls ute och man får skydd mot opportunistisk skadegörelse. Grinden förseddes också med trä för att bättre passa in i den lantliga miljön vilket gjorde den till den första i sitt slag.

Innanför stängslet tillhandahåller en befintlig mur ytterligare en säkerhetsnivå. Innanför muren har Heras konstruerat, tillverkat och installerat tre skräddarsydda Tangorail-grindar som uppfyller RoSPA-riktlinjer, varav en är förprogrammerat tidur. Dessa öppnas morgon och eftermiddag när elever anländer till och från skolan. Övriga tider måste besökare anmäla sig till receptionen via en säker grind som leder till receptionen för kontroll och registrering. Grindarna har ett kommunikations-system som besökare använder för att ringa upp en bemannad reception som öppnar magnetlåsen och godkänner passering. Tack vare fingersensorer kan lärare passera snabbt. Heras installerade även ett lägre staket för att skapa separata områden på skolgården.

Då Heras tog hand om hela processen, från konstruktion och tillverkning av egna material till installation, klarade CFS den uppsatta deadlinen för att slutföra arbetet och överlämningen innan terminen startade.

Fördelar

Elevernas säkerhet är högsta prioritet för CFS och installationen av Heras områdesskyddslösning har utformats med detta i åtanke. Det förhindrar elever från att springa ut på vägen samt ger ett kontrollerat flöde av människor och fordon samtidigt som det passar in utmärkt i skolans vackra omgivningar.