Beställningarna accelererar åter efter en avvaktande sommar

Efter en avvaktande sommar har vi åter märkt en acceleration av antalet beställningar under hösten. Förklaringen är att de stora projekten tenderar att bli ännu större medan antalet mindre projekt minskar kraftigt, förklarar Mohammad Mozaffari, regionchef på Heras i Sydsverige.

Andra faktorer till en ökad orderingång är det allmänna säkerhetsläget, att allt fler ser över sina befintliga anläggningar och i flera fall uppgraderar dem för en ökad säkerhet.

Dessutom märker vi av att en del kunder fått högre krav från sina leverantörer, att de måste ordna med bättre skydd än de har idag.

Historiskt är vår bransch sådan att vi kopplas in sent i processerna och det betyder att vårt arbete i de flesta fall ska genomföras på kort tid efter att det blivit beställda.

Men i takt med att allt fler blir medvetna om vår erfarenhet och rådgivning, i kombination med att projekten blir allt komplexa, väljer allt fler att ta med oss i ett betydligt tidigare skede i processen.

– De har helt enkelt insett att det sparar både resurser och pengar, avslutar Mohammad.