Heras designar och presenterar ny vägbom

Saros vägbom är den senaste tillträdeskontrollen som formgetts av Heras produkt- och utvecklingsavdelningen. Genom att lansera denna vägbom erbjuder nu Heras kontrollerade fordonstillträde vid entréer till kommersiella parkeringshus och industriområden.

Långvarig och robust drift

Saros är en elektromekanisk vägbom som fungerar snabbt och effektivt. Saros trafikkontrollsystem har visats ha en lång livslängd och hög driftpålitlighet över långa perioder. Detta innebär att det inte finns någon gräns för hur många gånger den kan användas vilket gör att den är ett idealiskt hinder för platser med hög beläggning.

Klarar stark vind

”Bommen har en kraftig inre ram. Efter att ha klarat tester med goda resultat visar vägbommen att den, till och med i öppet läge, klarar väldigt starka vindar. Detta leder till vindklassberäkning 3 för bommar upp till 4 m och vindklass 2 för bommar upp till 6 m”, säger Jonathon Broughton, productmanager Heras. En skyddande flersiktsbeläggning säkerställer att dessa bommar är lämpliga att använda i de mest krävande utomhusmiljöerna.

Unik Herasprodukt

Genom det arbete som Heras egen produkt- och utvecklingsavdelning utfört har produkten nu blivit verklig efter omfattande forskning, undersökning, design, utveckling och testning. Den nya Saros-bommen finns tillgänglig för alla länder som Heras är verksamt i. Läs mer om Saros.

Mer information

Råd och support för din områdesskyddslösning? Boka en konsultation med en av våra experter.