Heras – en del av 2024-års ESG Top-Rated Companies!

Vi är oerhört stolta över att kunna meddela att Heras nu är en del av 2024-års ESG Top-Rated Companies! Sustainalytics, en extern analysbyrå och ledande inom ESG-data och rapportering, har genomfört en omfattande utvärdering av vår ESG-prestanda som placerar Heras bland de 10 % bästa inom vår sektor. Betyget tar hänsyn till vår påverkan på människor och miljö, både i vår egen verksamhet och i vår leverantörskedja. ​

Detta innefattar bland annat fokus på säkerhet och våra anställda, miljöpåverkan av våra produkter och tjänster, etiska affärsmetoder och mänskliga rättigheter. Heras Group befinner sig på en låg eller försumbar risknivå i alla avseenden och vår riskhantering är därför stark. Att uppnå ett bra ESG-betyg är inte bara en prestation för vårt företag, utan det är också ett erkännande av engagemanget hos vårt team, våra partners och våra kunder.

Tillsammans fortsätter vi arbetet, tillsammans kan vi nå en bättre framtid.

Läs mer om vårt ESG-arbete: Vårt ESG-arbete – Heras Sverige