Heras investerar i ny produktionsanläggning i Oirschot, Nederländerna

Som en del av sin tillväxtplan lanserar Heras en omfattande uppgradering av sin huvudproduktionsanläggning i Oirschot, Nederländerna. Anläggningen betjänar Heras samtliga europeiska marknader. Investeringen på 10 miljoner euro kommer att göra det möjligt för Heras att bedriva sin verksamhet på ett mer hållbart sätt och ge sina kunder bättre service. 

Uppförande av ny produktionsanläggning
Planeringen av den nya byggnaden på 5 000 m² pågår för fullt. Den kommer bland annat att innefatta en helautomatisk laser- och svetslinje som avsevärt ökar kapaciteten, produktiviteten och kvaliteten samtidigt som ledtiderna kortas.  

Viktig ny fas för Heras 
”Efter en fullständig uppgradering och automatisering av våra två fabriker för  vår mobila verksamhet, Heras Mobile, innebär den nya produktionsanläggningen i Oirshot en viktig ny fas i vår tillväxtresa”, säger Emmanuel Rigaux, VD för Heras. ”Detta är en investering med vilken Heras omedelbart stärker sin position på den europeiska marknaden, men visar också på Heras långsiktiga engagemang i det lilla samhället Oirschot.” 

Byggnationen påbörjas
Heras kommer att påbörja byggandet av den nya produktionsanläggningen i oktober 2023, med planerad slutlig driftsättning under tredje kvartalet 2024.