Heras nya produktionanläggning

Investeringen in en ny produktionsanläggning i Nederländerna, där Heras också startades 1952, kommer göra det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet på ett mer hållbart sätt och öka vår service till våra kunder.  Den kommer bland annat att innefatta en helautomatisk laser- och svetslinje som avsevärt ökar kapaciteten, produktiviteten och kvaliteten samtidigt som ledtiderna kortas.  

”Efter en fullständig uppgradering och automatisering av våra två fabriker för  vår mobila verksamhet, Heras Mobile, innebär den nya produktionsanläggningen i Oirshot en viktig ny fas i vår tillväxtresa”, säger Emmanuel Rigaux, VD för Heras. ”Detta är en investering med vilken Heras omedelbart stärker sin position på den europeiska marknaden, men visar också på Heras långsiktiga engagemang i det lilla samhället Oirschot.” 

Kolla in timelapsen för bygget som påbörjades i oktober 2023. Planerad slutlig driftsättning sker under slutet av 2024.