Heras öppnar nytt kontor i Halmstad

Den allt större efterfrågan på områdesskydd har resulterat i att vi i maj öppnade nytt kontor i Halmstad, vilket innebär att Heras numera finns på sju olika orter runt om i Sverige.
– Vi ser ett tydligt växande behov av våra produkter och tjänster. Med den här etableringen har vi stora möjligheter att växa i en intressant region, som tidigare varit en vit fläck för oss, säger Henrik Otterstedt, Nordenchef Heras AB.

Heras AB gjorde ett rekordår föregående år. Företaget möter nu den stigande efterfrågan på områdesskydd med ett nytt försäljningskontor i Halmstad.

– En av de främsta anledningarna till vårt nya kontor är att komma närmare våra kunder. För vår del är närheten avgörande för att kunna tillgodose kundernas behov, både ur en tidsaspekt och ur en ekonomisk aspekt, säger Mohammad Mozaffari, regionchef för Heras region Syd.
– Jag ser goda utvecklingsmöjligheter för såväl kontoret som verksamheten, och framför allt för våra projekt.

Det osäkra läget i omvärlden och samhällsutvecklingen i stort, har gjort att allt fler verksamheter nu ser över sitt områdesskydd. Försäljningskontoret i Halmstad kommer att tillhöra region Syd, där företagets regionala kontor i Ystad och Helsingborg ingår. Koncernen har en redan stark position i Europa, som ledande helhetsleverantör av permanenta och tillfälliga lösningar för områdesskydd. Ambitionen är att fortsätta att växa sig ännu starkare i Sverige.

– Detta är ett ytterligare steg i vår strategi att öka vår geografiska närvaro. Genom fler lokala försäljningskontor kommer vi inte bara närmare våra kunder – det är en möjlighet för företagets expansion i stort, säger Henrik Otterstedt, Nordenchef Heras AB.