Hur styrs tillträdet till din verksamhet i tider med pågående pandemi?

Heras AB följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att förhindra ytterligare spridning vad gäller Corona/Covid-19. Hälsan hos våra medarbetare, kunder, partners och leverantörer kommer i första hand.

Vi har vidtagit särskilda förhållningsregler och styrning för att kunna fortsätta vår verksamhet. Säkerhetsfokus är extra viktigt för oss eftersom vi arbetar med våra kunders säkerhet när det kommer till områdesskydd och tillträdeskontroll.

God hygien och hänsyn för varandra är självklarheter. Ingen som uppvisar symtom kommer in på våra arbetsplatser eller våra anläggningar. Leveranser av stängselmaterial och tillträdeskontroll i form av GSM-styrning, kodlås, fjärrkontroller, fjärrstyrning, automatisk öppning mm fortsätter så att våra montörer kan montera och utföra service av våra kunders områdesskydd och se till att tekniken fungerar så som önskas.

Viss service, justering och feldiagnos av automatiska grindar kan vi till och med göra på distans med hjälp av Heras Connect, ett fjärrstyrt system med vilket vi monitorerar motoriserade grindar.

Behövs ändrad styrning av tillträdet just nu? Behöver grinden vara stängd istället för öppen dagtid? Kan det vara bra att besökande behöver be om tillträde genom ett telefonsamtal från och med nu? Detta är klokt om man vill att besökande skall hinna få instruktioner om önskat beteende när de passerat in på området eller för att kunna avvisa besökande man helt enkelt inte har möjlighet att prioritera just nu. Vi på Heras märker också av att denna typ av förändring av önskan att styra sitt tillträde just nu efterfrågas runt om i landet.

För alla som nu har funderingar på och önskar lösningar och exempel på hur man bäst skyddar olika branscher, välkomna att kontakta oss och besök gärna heras.se, för mer information om styrning av tillträde, områdesskydd och Heras Connect mm.

 

Bästa hälsningar

Heras AB