Kraftigt ökad efterfrågan på säkerhetslösningar – Heras gör rekordår!

Det oroliga säkerhetsläget har bidragit till att Heras AB, Sveriges största aktör inom områdesskydd, har sett en orderingång som pekat kraftigt uppåt de senaste sex månaderna. Aldrig tidigare har efterfrågan på stängsel, staket, grindar och andra säkerhetslösningar varit så stor som under hösten och vintern. Det visas i Heras omsättning, som har ökat med 8 procent till 223 miljoner det senaste året. 

– Vi har haft en smått otrolig orderingång de senaste sex månaderna och vi räknar med att den fortsätter under 2023. Målet är att nå en omsättning på 243 miljoner det här året, säger Henrik Otterstedt, Heras Nordenchef.

Det osäkra läget i omvärlden och samhällsutvecklingen i stort, har gjort att allt fler verksamheter nu ser över sitt områdesskydd. Bland Heras kunder finns kritiska hamnar, datacenter, polisen, kriminalvården, reningsverk, pumpstationer och liknande verksamheter, som satsar på att stärka sitt befintliga skydd. Dessutom har nya riktlinjer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som kräver skydd av samhällskänslig infrastruktur, bidragit till den ökade efterfrågan.

Ytterligare en del i det positiva resultatet för 2022, är Heras utökade fokus på service- och supportverksamhet, där man nu täcker in stora delar av landet med sina tjänster.

– Vi har varit duktiga på att kommunicera nyttan med service för kundens drift, speciellt i kritiska flöden. Genom snabb service och inspektion hjälper vi kunderna att efterleva de lagkrav och direktiv som myndigheterna ställer, säger Henrik Otterstedt.