Välkommen att besöka oss på Sectech-mässan 24-25 oktober

Sectech är Skandinaviens ledande event för teknikbaserade tjänster och produkter för fysisk säkerhet och där passar Heras produkter väl in. Allt områdesskydd startar nämligen med ett fysiskt skydd. Och som besökare får man en inblick i teknikens möjligheter att skapa ökad fysisk säkerhet.

– Med såväl världsledande leverantörer som innovativa och nischade aktörer på plats är utställningen, sitt kompakta format till trots, i absolut världsklass. Lägg därtill seminariets programpunkter där säkerhetsbranschens utmaningar och möjligheter alltid är i fokus och där det finns mycket aktuell kunskap att hämta, hälsar teamet bakom SECTECH 2023.

Heras arbetar i första hand med ett fysiskt områdesskydd. Därför kommer vi under mässan att presentera en stor del av vårt produktsortiment. Det handlar om allt från enklare stängsellösningar och högsäkerhetsstängsel till olika tillträdespunkter i form av ett brett sortiment av grindar och bommar.

-Grunden till ett gott områdesskydd är det fysiska skyddet. När det väl är på plats kompletterar man med andra tekniska lösningar som t ex larm och kameror,” förklarar Stina Berg, kommunikationsansvarig på Heras.

Mot denna bakgrund anser vi att fysiskt skydd – ur ett områdesskyddperspektiv – är minst lika viktiga som avancerad teknik och utrustning.

”Tack vare nära samarbeten med flera olika partners erbjuder vi kompletta helhetslösningar med mycket avancerad teknik,” säger Stina.

Och just fler samarbetspartners är något som Heras hoppas finna på mässan. Detsamma gäller fler potentiella kunder.

”Eftersom de huvudsakliga målgrupperna, som kommer besöka mässan är, säkerhetskonsulter, säkerhetschefer och inköpschefer är vi förhoppningsfulla”, avslutar Stina.

 

Besök oss på mässan, du hittar oss i monter C 04:23.