Huvudmeny
Snabblänkar
Stäng

Är grinden kvalitetssäkrad och uppfyller gällande lagkrav?

För ett säkert val vid installation av vikgrindar, slaggrindar och skjutgrindar – både manuellt manövrerade industrigrindar och motoriserade grindar för industrifastigheter eller företagets anläggningar – hur säkerställs att gällande lagkrav är uppfyllda och att grindarna är kvalitetssäkrade?

Tänk på att efterfråga och kontrollera Prestandadeklarationen från er leverantör. Detta dokument skall medfölja leveransen.

Lagkravet enligt Byggproduktförordningen, EN 13241-1 gällande krav på Prestandadeklaration av byggprodukter i kombination med gällande CE-märkning är inte bara en fråga om att underlätta för marknaden, utan det handlar även om säkerhet. Prestandadeklarationen skall innehålla information om produktens användningsområde och prestanda, kontrollerad av ett ackrediterat företag.

Läs mer om detta nyckeldokument på Boverkets hemsida www.boverket.se