Huvudmeny
Snabblänkar
Stäng

Heras levererar passagekontroll med hög säkerhet för att skydda finansiellt datacenter

Vocalink, ett Mastercard-företag, som har varit ledande inom betalningsbranschen i nästan 50 år. Man designar, bygger och sköter branschledande bankkontobaserade betalnings-system och dess teknik driver Storbritanniens realtids-betalningar, avräkningar och autogirosystem. Företaget revolutionerade Storbritanniens första nätverk med uttagsautomater och driver nu 70.000 uttagsautomater över hela landet. 2016 behandlade Vocalink över 90 procent av lönerna, mer än 70 procent av hushållens räkningar och nästan alla statliga förmåner i Storbritannien. Inte undra på att säkerhet är en viktig prioritering för företaget.

Fysiskt områdesskydd är ofta den första försvarslinjen mot angrepp för att skydda dess viktiga infrastruktur, lokaler och personal. Vocalink behövde uppdatera sitt befintliga system på ett av dess största center i Storbrittanien då det blivit föråldrat och inte längre uppfyllde de stränga säkerhetsstandarder på egen hand.

David Barclay, chef för fysisk säkerhet på Vocalink kommenterar: ‘“Som en organisation som hanterar stora mängder känsliga och finansiella uppgifter, är säkerheten av stor betydelse. Vi behövde en fysisk områdeslösning som skulle skydda våra byggnader, tillgångar och vår personal och ge oss sinnesro varje dag.”

Lösning

Vocalink vände sig till Heras, en av de ledande områdesskyddsexperterna i Storbritannien, för att diskutera sina behov. Heras förstod snabbt Vocalinks krav och rekommenderade en högsäkerhetslösning som skulle ge bästa möjliga chans att avskräcka, fördröja och upptäcka oönskade intrång och samtidigt möjliggöra en kontrollerad tillgång för auktoriserade parter. Vocalink valde Heras för att hantera hela processen från planering, kartläggning och ritningar till tillverkning och installation.

Den nya lösningen införlivade två kollisionssäkra vikgrindar Broughton 370, rotationsgrindsystemet Broughton 700 med integrerad motordriven Broughton 360-rotationsgrind, specialbeställd rotationsgrind för användning med det befintliga staketet och en uppsättning automatiska hinder. Då Vocalink-anläggningen hade tät trafik var en kontrollerad åtkomst nödvändig. Vikgrinden erbjöd rätt kombination av passagekontroll, säkerhet, hastighet och driftsäkerhet för ändamålet. Heras grindspecifikation, tillsammans med dess placering, skulle även förhindra ett fordon från att accelerera till tillräckligt hög fart för att genomföra en effektiv attack på lokalerna. Rotationsgrindsystemet skulle ge lättanvänd, robust och pålitlig kontroll av gångtrafikanter, vilket betyder att endast auktoriserad personal har tillträde till lokalerna.

Installation

Under installationen kunde anläggningen inte vara stängd när anläggnings- och grävarbeten genomfördes. Därför utarbetade och godkände Heras en arbetsplan där minst ett körfält för trafik skulle vara öppet för att ge personal och andra auktoriserade aktörer åtkomst. Efter de inledande projektdiskussionerna med Vocalink slutförde Heras projektet på bara 10 veckor.
David Barclay, chef för fysisk säkerhet på Vocalink sa: ”Installationen av grindarna gjordes med professionalism och omsorg. Det var lätt att se att detta team var stolt över sitt arbete och inte stressade bara för att avsluta i tid. Installationen finjusterades och testades flera gånger för att säkerställa att både Heras och Vocalink var nöjda och kunde godkänna installationen.”

Fördelar

Vocalink ville ha en ny högsäkerhetslösning som skulle skydda verksamheten från fysisk attack eller intrång samt eventuella tillhörande risker för mycket känsliga kunduppgifter och finansiella data som lagras på anläggningen. Och Heras har levererat. Vocalinks nya områdesskyddssystem med hög säkerhet har tillhandahållit en robust lösning som uppfyller företagets stränga normer. Systemet har begränsat potentiella störningar, intrång, attacker samtidigt som det ger säkert inträde för personal, som nu känner sig säkrare på sin arbetsplats. Fordon kontrolleras nu, säkert och effektivt.

Klicka här för att ladda ner PDF