Viktigt att beakta områdesskydd

tidigt i byggprojektet

Vid projektering av nya eller befintliga byggnationer är det en stor fördel att redan vid ett tidigt skede även fundera på hur det fysiska områdesskyddet ska utformas. Vid hjälper dig som arkitekt, ingenjör, konsult eller beställare med rådgivning och support inför din projekt. Bland annat ger vi råd gällande tolkning av lagar och regler från myndigheter och försäkringsgivare eller viktiga aspekter att ta hänsyn till gällande tillgänglighet.

I många fall  krävs inledningsvis en analys av säkerhetsbehoven och då är vi gärna med som partner. Inte minst i tidiga projektskeden har vi dialoger med allt från arkitekter och markentreprenörer till säkerhetskonsulter och fastighetsutvecklare, oavsett vad som behöver skyddas. Det är viktigt att vi som partner kan komma in tidigt i byggprojekt för att avgöra vilken nivå av säkerhet som krävs. På så sätt sparar vi både tid, resurser och inte minst stora pengar, säger Stefan Karlsson, affärsutvecklare på Heras

Kontakta oss
för rådgivning och offert

  • Rådgivning gällande tolkning av lagar och regler från myndigheter och försäkringsbolag
  • Personligt besök för projektering
  • Framtagning av projektspecifika skyddslösningar
  • Produkter tillgängliga i BIMobject®
  • Ett ISO-certifierat företag enligt ISO9001:2015 och 14001:2015
  • Produkter bedömda enligt SundaHus
  • CE-märkta produkter som lever upp till gällande standarder och förordningar

Heras fyller behovet av expertis tidigt i planeringsskedet

För landskapsarkitekter är säkra områdesskydd en liten, men avgörande, del i planeringsfasen. Att skapa en miljö som är både välplanerad och säker är en utmaning som kräver expertis och kunskap. I en tid där kraven på områdesskydd ökar ständigt och snabbt är det viktigt att ha tillgång till pålitliga och kunniga leverantörer.

– Vi arbetar med breda arbetsuppgifter, och saknas det expertis inom ett område på grund av snabba förändringar, krävs en leverantör som kan erbjuda det, säger Linda Dahlström, landskapsarkitekt på PE.

Kontakta Stefan Karlsson för rådgivning eller fyll i formuläret nedan

Stefan Karlsson
Mobil: 0706-10 10 69
e-post: stefan.karlsson@heras.se

Kontakta mig för rådgivning eller offert