Koncern & Historia

Koncerntillhörighet & Historia

Heras i Sverige grundades 1990 men gick då under namnet Tuvan-stängsel. I mars 2007 såldes verksamheten till den börsnoterade irländska koncernen CRH plc. och ingick i verksamhetsområdet för områdesskydd, ”Fencing & Security”. Idag ingår Heras AB i PERIMETER PROTECTION GROUP som ägs av Equistone Partners Europé sedan 24 juli 2019.

Kombinationen av den lilla verksamheten, som på relativt få år vuxit till en större aktör inom områdesskydd och tillträdeskontroll, och en internationell koncern med stor erfarenhet och ekonomisk styrka, gör att Heras framöver kommer att vara i stånd till att kunna betjäna såväl nuvarande som nya kunder med ett bredare sortiment av produkter och system.

Företaget har i dag omkring 90 medarbetare fördelat på sex försäljningskontor runt om i Sverige och är störst inom områdesskydd på den svenska marknaden vad gäller omsättning.

HERAS är en respekterad kvalitetsleverantör, med egen produktutveckling och produktion i Holland. Förutom att erbjuda en totalbredd i sortimentet för områdesskydd och tillträdeskontroll, har vi skapat en flexibel och kundorienterad organisation, som kommer att göra sitt bästa för att tillmötesgå kundernas önskemål. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ständigt nya specialanpassade lösningar. Partnerskap är inte främmande för oss.

Nyckelord för oss på Heras är TILLIT och RESPEKT.