Koncerntillhörighet & Historia

TUVAN-stängsel grundades 1990. I mars 2007 såldes verksamheten till den irländska koncernen CRH plc. och ingår idag i dess verksamhetsområde för områdesskydd, ”Fencing & Security”. CRH plc. är noterat på börserna i London, Irland och New York och omsatte 2014 över 18 miljarder Euro.

Kombinationen av den lilla verksamheten, som på relativt få år vuxit till en större aktör inom områdessäkring och passagekontroll, och en internationell koncern med stor erfarenhet och ekonomisk styrka, gör att Heras framöver kommer att vara i stånd till att kunna betjäna såväl nuvarande som nya kunder med ett bredare sortiment av produkter och system.

Företaget har i dag fem försäljningskontor runt om i Sverige, samt produktionslokaler i Ystad. Vi är omkring 90 erfarna medarbetare och är störst inom områdesskydd på den svenska marknaden vad gäller omsättning.

HERAS är en respekterad kvalitetsleverantör, med egen produktutveckling och produktion. Förutom att erbjuda en totalbredd i sortimentet för områdesskydd och passagekontroll, har vi skapat en flexibel och kundorienterad organisation, som kommer att göra sitt bästa för att tillmötesgå kundernas önskemål. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ständigt nya specialanpassade lösningar. Partnerskap är inte främmande för oss.

Nyckelord för oss på Heras är TILLIT och RESPEKT.