Detta uppnås genom att:

  • Vi ska ha en god kommunikation och positiv attityd i kontakten med våra kunder så att hållbara affärsrelationer skapas och förvaltas väl.
  • Våra tjänster och produkter ska hålla sådan kvalitet att de motsvarar eller överträffar våra kunders förväntningar.
  • Eventuella reklamationer från kunder skall hanteras på ett sätt som förebygger framtida problem och ses i första hand som information för att kunna förbättra vår service.
  • Vi skall vidareutbilda och motivera våra medarbetare som ett led i att skapa en förståelse om vikten av en god tjänste- och produktkvalitet.
  • Vi skall löpande utveckla vårt ledningssystem för att uppnå ständiga förbättringar.
  • Vi skall identifiera och följa samtliga interna och externa krav och tillämplig lagstiftning.

Lars Nerheden
Country Manager