Vi sponsrar

Nedan visas ett axplock av organisationer och föreningar som Heras Stängsel AB sponsrat eller varit mottagare av vår julgåva.

Brisbanner_ staende_250x360_statiskBrisbanner_ staende_250x360_statisksponsorbanner-se-120x60-2016-jpg