Integration

Systemintegration, idrifttagning och rådgivning: den totala lösningen för säkerheten på din industrianläggning. Alla våra projekt uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter. Vi använder Heras Säkerhetsmodell. I modellen ingår delarna i skyddet som avgränsar, avskräcker, upptäcker, försenar och förhindrar obehörigt tillträde. Vi arbetar med Heras Säkerhetsmodell i alla projekt. Genom att ordentligt väga in de olika aspekterna kommer vi fram till en lämplig lösning som uppfyller anläggningens säkerhetsbehov.

Vi kommer fram till rätt åtgärder och processer tillsammans med våra kunder. Därefter tar projektledning, installation och integration vid. Arbetssättet gör att man kan vara säker på ett fullständigt områdesskydd, med alternativa service- och underhållsmöjligheter och omfattande projekt- och integrationsstöd, om så önskas och krävs. På så sätt säkerställs att de olika delarna är anpassade till varandra, framgångsrikt integrerade i kundens verksamhet och att totallösningen levereras i full drift.