Starkt år för vårt Jönköpingsdistrikt

– Vi ser ljust på 2023 efter ett rekordår 2022 och förväntar oss samma goda resultat under nästkommande år, säger Henrik Sonnerby, regionchef på Heras i Jönköping.

Heras försäljningskontor i Jönköping avslutar föregående år på topp. Med utgångspunkt i Jönköping, men med verksamhet inom 20 mils radie, täcker de upp ett stort område av mittsverige – från Ulricehamn till Gotland och hela vägen från Finspång ner till Värnamo. Den senaste tiden har antalet projekt trappats upp, framför allt inom områdesskydd vid säkerhetsklassade objekt.

Vårt försäljningskontor i Jönköping ligger strategiskt placerat i region mitt, med en personalstyrka på femton personer. Distriktet är stort, ca 30 procent av arbetet sker i Jönköping och resterande 70 procent är fördelat på andra städer inom regionen. Tack vare ett nära arbete med lokala underentreprenörer har vi runt tio pågående projekt samtidigt. Vilket innebär såväl större projekt, som exempelvis områdesskydd runt industrianläggningar, som mindre projekt, däribland reparationer och underhåll. Vi är en av få leverantör som erbjuder service- och underhållsavtal för områdesskydd.

– I och med att våra montörer inte har ett fast arbetsområde, utan reser runt i regionen, har vi möjlighet att vara verksamma i flera olika städer med flera projekt samtidigt. Utgångspunkten är vårt kontor i Jönköping, men vi verkar inom en radie på 20 mil. Vi finns där vi behövs helt enkelt – på båda sidor om Vättern, säger Henrik Sonnerby.

Under den senaste tiden har försäljningskontoret i Jönköping haft en hel del projekt på gång, fler än tidigare, och tempot ser inte ut att trappas ned ­– snarare tvärtom. Ökningen beror delvis på ett flertal nybyggnationer runt om i regionen det senaste året, framför allt i Östergötland, Västergötland och Jönköpingsområdet. Samtidigt som det ökade säkerhetsläget har en stor inverkan.

– Ett flertal av våra pågående och kommande projekt är säkerhetsklassade områden, som kraftanläggningar, flygplatser och andra skyddsobjekt. Min känsla är att högsäkerhetsrelaterade projekt kommer att trappas upp och att vi kommer få fler sådana jobb framöver, avslutar Henrik Sonnerby.