Heras Stängsel AB i Västervik

Avd. bullerskydd & viltstängsel
Båtsmansgatan 24
593 30 VÄSTERVIK
Växel 0771-50 60 50
Mail info@heras.se
KARTA

Försäljning
Joakim Vessby
Tel 0490-22633
Mobil 0722-24 79 36
joakim.vessby@heras.se
Montageledare
Mårten Lind
Tel 042-29 50 00
Mobil 0725-32 19 59
marten.lind@heras.se