Vi på Heras lägger stor vikt i att ha en hög servicegrad på levererade anläggningar, för att våra kunder skall få ut det mesta av våra produkter och system. Med kunnig personal och stor täckning över landet kan vi hjälpa er med stängselmontage & grindservice – samt mycket mer.

Från idé till driftsättning & besiktning

Låt oss vara delaktiga, från rekommendationer i idé och planeringsskedet, till genomförd entreprenad – med driftsättning och enligt EN 13241-1 lagstadgade besiktningar av era motoriserade grindar, till framtida servicebehov och funktionskontroll. Detta innebär för oss mer än att assistera och underlätta för våra kunder och den fortsatta driften, det handlar om att överlämna säkra anläggningar av högsta kvalitet.

Med lång erfarenhet och bred kunskap har vi möjlighet att hjälpa våra kunder genom hela processen till en säker anläggning. Vid montage har vår erfarna personal tillgång till fullt utrustade servicebilar och en maskinpark lämpad för både stängselmontage & grindservice. All personal är naturligtvis anslutna till ID06 och erforderliga certifieringar och utbildningar för att kunna montera områdesskydd och passagekontroll på alla vanligt förekommande platser, från arbete på väg till heta arbeten och hög höjd.

Vår montage- & serviceverksamhet sträcker sig med utgångspunkt från ett flertal orter och försäljningskontor runt om i landet. Kontakta oss redan idag för att komma i kontakt med Ert närmsta försäljningskontor. Partnerskap är inget främmande för oss.

Allt runt stängselmontage & grindservice

Förebyggande service görs för att uppfylla krav på personsäkerhet och produkten eller systemets funktion.
Detta uppnås genom planerade kontroller där man upptäcker och avhjälper eventuella risker för fel samt redan uppstådda fel. På detta vis optimeras det totala underhållsbehovet och stillestånden kortas ned och förblir till största del planerade. Heras erbjuder sina kunder att teckna fördelaktiga serviceavtal för återkommande service och kontroll – för optimerad drift av anläggningens eldrivna grindar.

Intresserad av serviceavtal?
Slå oss en signal så berättar vi mer!

Kontakta oss

Stängselmontage & grindservice | Heras Stängsel