2 års garanti lämnas på montage och material från dag för besiktning enligt Heras allmänna villkor. För att garantin skall gälla för elektriskt styrda produkter måste föreskriven service utföras. Om service ej utförs i enlighet med Heras serviceprogram är Beställaren ansvarig för funktion och säkerhet.