Ta kontroll över alla tillträdespunkter inom ditt område med hjälp av fjärrövervakning! Med Heras Connect skapar du förutsättningar för att din automatiska grind alltid fungerar.

Ladda ner produktblad Ladda ner brochure

En automatisk grind eller bom som har fastnat i öppet eller stängt läge kan ge en rad olika negativa och besvärliga konsekvenser för din verksamhet, oavsett om du driver ett företag, en skola eller ett sjukhus. Heras Connect är avsett att lösa sådana situationer snabbt och till och med förhindra att de över huvud taget uppstår.

Genom att kontinuerligt övervaka grindens status upptäcker du eventuella fel eller skador i ett tidigt skede och kan åtgärda problemet snabbt. Ofta kan du åtgärda felet innan det hinner bli ett problem. På så sätt minimerar du störningar och undviker att grinden måste tas ur drift. Du kan därför alltid vara säker på att logistiken i verksamheten fungerar och att området är skyddat.

All användning av grinden loggas i ett system så att du kan anpassa det regelbundna underhållet efter användningsfrekvensen. Det garanterar att grinden alltid är i gott skick och fungerar som den ska. Genom att övervaka tillträdespunkternas status via automatiska och anpassningsbara varningsmeddelanden, hjälper Heras dig att övergå från reaktiv till förebyggande service.

Logga in på Heras Connect