Tryggt och säkert med Heras service

Många känner inte till vad som gäller kring motoriserade grindar och bommar, vilket är fullt förståeligt! Att den motoriserade utrustningen skall ha löpande underhåll det vet vi, mekaniska produkter behöver ses över, men det är kanske inte lika självklart att där också föreligger krav på besiktning. Med ett underhållsavtal från Heras kan ni vara helt trygga med att ni uppfyller de krav som finns på motoriserade grindar och bommar. Vi skräddarsyr lösningen utefter ert behov, och självklart alltid för att, minst, möta Boverkets gällande direktiv. För att göra det så enkelt som möjligt för er som kund kan vi också ombesörja att er utrustning blir besiktigad av ett ackrediterat organ. Allt för er bekvämlighet.

Våra olika servicepaket

Bas

Ett grundläggande avtal för manuella grindar och bommar. Med Heras Bas har du alltid 10 % rabatt på reservdelar och vi kommer en gång per år för att serva er grind eller bom.

Plus

Heras Service Plus är ett underhållsavtal för motoriserande grindar och bommar. Ni får det underhåll som krävs för att möte gällande krav. Som avtalskund med serviceavtal Plus erhåller ni även en fast rabatt om 10 % på reservdelar.

Premium

Ett komplett underhållsavtal för motoriserade grindar och bommar. Med serviceavtal Premium har ni alltid prioritet vid servicebehov. Serviceplanen baseras på ert behov, dock minst två gånger per år, för att er verksamhet skall ha optimala förutsättningar. Ni erhåller en fast rabatt om 25 % på reservdelar och i Premiumpaketet ingår även Heras molnbaserade servicetjänst, med möjlighet att addera smarta tilläggstjänster.

Ladda ned produktblad Offert